017647003200 [email protected]

TÜM DİLLERDE VE ALANLARDA YAPILAN TERCÜMELER KONUSUNDAKİ PARTNERİNİZ

Hizmetlerimiz

1• Tercüme edilecek belgenizi bize nasıl ulaştırabilirsiniz?

Belgelerinizi internet sayfamdan https://YeminliTercüme.com,
e-mail ile ( [email protected] ),
WhatsApp ile ( https://wa.me/4917647003200 ) veya ( https://wa.me/message/IABXW3S44JIFP1 )
faks ile ( 0209-940 549 98 ) veya
posta yolu ile göndermeniz yeterli olacaktır.

(Tercümelerinizi almaya geldiğinizde evraklarınızın aslını / orjinalini getirmeyi unutmayınız.
Aksi takdirde, PC-Scanner yoluyla taranmadan gönderilen ve yazdırmaya (Ausdrucken) uygun olmayan kötü kalitedeki belgelerinizin her sayfasını grafik tasarım çalışması ile düzeltmemiz gerektiğinden, işlem ücreti ilaveten edilir.)

Noter tasdiki gerektiren önemli evraklarda, bu durumda belge, verileceği makam tarafından rededilebilir. Bu durumla bilhassa çok önemli evraklarda (mahkeme kararı, Diploma, Transkript vs.) tercüme önemli kurumlara (mahkeme, Üniversite, YÖK vs.) verileceği takdirde sorun yaratabilir.

Böylesi muhtemel bir sorun 2 yolla engellenebilir:

  1. a) yeminli tercüme metni orjinal metne zımbalanır,
  2. b) Orjinal evrağın fotokopisine konsolosluktan “ASLI GİBİDİR” onayı alınır. (Bu genelde Karne, diploma vs. gibi tercümenin aslına zımbalanması uygun olmayan evraklarda ve aslının beraberinde gönderilmediği durumlarda yapılır).

Her iki durumda da ASLININ elimizde bulunması gerekir.

Belgenizin yeminli tercümesinin nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki bilgilendirmeleri ve internet sayfamı inceleyebilirsiniz.

2• Yeminli tercüme nedir? (Beglaubigte Übersetzung)

Federal Almanya Cumhuriyeti´nde yüksek eyalet mahkemeleri nezdinde sözlü ve yazılı tutulan yemin zaptı sonucu alman devleti tarafından tanınan tercümanlara yeminli tercüman denir. (Allgemein beeidigter Dolmetscher) Yeminli yazılı çeviri yapma yetkisi sahibi olanlara yeminli mütercim veya çevirmen denir. (Emächtigter Übersetzer)
Türkiye´de yeminli tercümanlık noterler tarafından yapılır.
Yeminli tercümanlık yetkisini, yabancı dilde üniversite düzeyinde diplaması olan ve ilgili dillerde kaliteli, eksiksiz ve doğru çeviri/tercüme yapabileceğine kanaat getirdiği kişilere yemin zaptı tutturuldan sonra noterler tarafından verilir.
Yeminli tercümeyi biraz daha açacak olursak, yeminli tercümanın bir dosya ya da belgeyi kaynak dilden hedef dile uygun biçimde çevirmesine ve yaptığı bu hizmetin altına imzasını atıp kendi mührünü basmasına denir. Piyasada, yeminli tercüme bürosu ifadesini görürsünüz. Bünyesinde yemin etmiş tercümanları bulunduran tercüme bürolarına yeminli tercüme bürosu denmektedir.

Genelde bir kurum sizden yabancı dilde sunduğunuz belgenizin çevirisini / tercümesin istediği takdirde „yeminli çevirisini“ istemektedir.

 

Türkiye´de resmi bir kuruma sunulmasi gereken belgeniz Konsoloslaktaki noterlik tarafından tercüme evraklarının üzerindeki imzanın tercümeyi yapan yeminli tercümana ait olduğu tasdik edilmektedir. Noter bu tasdik işleminden sonra evrak resmi geçerlilik kazanmakta ve noter tasdikli yeminli tercüme edilmiş evrak olmaktadır.

Resmi bir evrakın noter tasdikli yeminli çeviri evrak olabilmesi için;
1- Bir noterde yemin etmiş bir tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.
2- Tercümanın ıslak imzası adı, soyadı, hedef ve kaynak dil bilgisi, tercüme tarihi gibi bilgilerin ve tercümanın doğruluk beyanının olması gerekir.
3- Tercüme evrakının üzerindeki imzanın tercümana ait olduğunun noter tarafından onaylanması gerekmektedir.Yeminli çevirisi istenen belgeler genellikle şunlardır: Nüfuz cüzdanı, doğum belgesi, ölüm belgesi, evlenme belgesi, boşanma kararı, diploma ve transcript belgeleri, şartnameler, sözleşmeler vs.

3• Noter Onaylı / Konsolosluk Onaylı Tercüme

Tercümesi istenen belgeniz şayet Türkiye´deki resmi kurum, banka vs. gibi “ciddi” kurumlara sunulacak ise, tercümelerin hem (konsoloslukta kaydı bulunan) yeminli tercüman tarafından yapılması hem de bu tercümeler için ayrıca konsolosluktaki noterlikten “Tercüme Tasdiki” onayı alınması gerekebilir.

Türkiye´deki noter sadece kendisine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını onaylar. Yurtdışındaki yeminli tercümanların yaptıkları tercümelerin /çevirileirn „noter onayı“ işlemleri Konsolosluklardaki „Noterlik Servisi“ (Noterlik Birimi) tarafından gerçekleştirilir.

Yani Almanya´daki yeminli tercümanlar her konsoloslukta kayıtlı değildir. Şayet (her Başkosolos/Muavin Konsolos değiştiğinde, yaklaşık her 3-4 yılda) ilgili konsolosluğa gidip yemin zaptı tutturma zahmetine katlanıp konsoloslukların yeminli tercümanlar listesine kaydını yaptırırsa o konsolosluğa giden vatandaşlarımızın tercüme edilen belgeleri kabul edilir.

Sadece bu durumda konsolosluktaki noter personeli tercümanı listede bulduktan sonar tercümeyi onaylayabilir ve „noter onaylı tercüme„ yani „tasdikli tercüme“ „tasdikli çeviri“ yapılmış olur.

Ancak bu durumda o konsolosluğa bağlı müşterilerinin çevirilerini yapıp vatandaşın işini sorunsuz halledebilmesini sağlar.

Tercümanı aradığınızda hangi belgeyi hangi kurumuna sunacağınızı (yani hangi konsoloslukta hangi işinizi halledeceğinizi) anlatınız ve tercümana o konsoloslukta kaydının olup olmadığını sorunuz.

[Essen Başkonsolosluğu´nun yanında NRW´deki diğer 3 Konsoloslukta da kaydım bulunmaktadır. (Essen, Düsseldorf, Köln ve Münster)]

Noter onayının gerekip gerkmediğini belgeninizin çevirisini isteyen kurumun kabul şartlarından anlarsınız.

İstenen şartlar arasında yazan “…. aslı ile noter ya da Türkiye dış temsilcilikleri tarafından onaylı sureti …” “noter onaylı tercümesi ….” “onaylı tercümesini …”, “tasdikli tercümesini …”, „yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış …”, „noter onaylı …”,  „noter tasdikli …”, „konsolosluktan onaylı …”, „konsolosluk tasdikli …”, gibi kelime kalıplarından anlayabilirsiniz.

“Yeminli Tercümanın İmza – Mühür Tasdiki” işlemleri hakkında aşağıdaki T.C. Konsolosluk sayfasından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz:

konsolosluktaki noterlikte boşanma kararlarına „Tercüme Tasdiki“ almaniz ve “avukata bosanma vekaleti” vermeniz gerekmektedir:
-> 1. önce http://essen.bk.mfa.gov.tr/Mission/AppointmentList sayfasına tıklayarak Essen Başkonsolosluğu´nun randevu menüsüne ulaşıyorsunuz.
2. sonra ayrı bir sekmede (TAB), asağıdaki linke tıklayarak doğrudan randevu menüsüne ulaşıyorsunuz:
https://www.konsolosluk.gov.tr/Appointment/Index/5042
-> menü başlığı: „Yeminli Tercümanın İmza-Mühür Tasdiki.

4• Hangi belgelerin yeminli tercümesi istenir?

Yeminli tercüme genellikle resmi kurumlar, devlet daireleri ve üniversiteler tarafından talep edilir.

Bu durumda Essen konsolosluğuna yakın ikamet etmemden dolayı “noterden tasdik alma” işlemlerini sizin adınıza yapabilirim. Sonra posta ile iadeli taahhütlü (Einwurf-Einschreiben) gönderebilirim.

Konsoloslukta randevu almaktan, 1 gün işyerinden izin almaktan, benzin masrafından, yolda ve konsoloslukta beklemekle vakit kaybetmekten kurtulursunuz.

Önceden posta yolu ile gönderdiğiniz orjinal evraklarınızın üstüne zımbalanan Tercümesi ve Konsolosluk´taki noterden tasdik ettirilmiş şekilde evrağınızı randevulaşıp büromdan veya mesai dışındaki vakitlerde evden alabilirsiniz.

Konsolosluk kuyruklarında beklemeden, işyerinizden izin almanıza gerek kalmadan, iş çıkışı için randevulaşıp tercümelerinizi alabilirsiniz.

 NOT: Konsolosluk´ta tercüme sayfası adedince / mühür adedince (2021 yılı için) 16,00 € tasdik harcı alınmaktadır.

Konsoloslukta ibraz etmeniz gereken ve tercümesi istenen belge ve evraklarınızı önceden göndermeniz durumunda konsolosluğa geldiğiniz günün sabahı, A40 Otobanı Gelsenkirchen

5• En fazla yeminli tercümesi istenen belgeler ve evraklar

Diploma veya mezuniyet belgesi, Transkript, (not dökümü

tercümelerini konsolosluktan noter tasdikli olması gerekmektedir. Noter tasdik işlemleriniz arzu ettiğiniz takdirde sizin yerinize gerekleştirebiliriz.

Apostilli Alman Boşanma kararları (Scheidungsbeschluss), Apostilli Vasilik kararları (Betreuungsbeschluss), Alman kimliği (Personalausweis), doğum belgesi (Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtenregister), İkamet Belgesi (Erweiterte Meldebescheinigung gem. § 18 Abs.1-2 BMG), Almanya Lise diplomasi (Abiturzeugnis), Yüksek Öğretim Kumumu YÖK´te yüksekokul diplomalarınızı (Diplom- Bachelor- Master-Urkunde) tanıtmak için, buna bağlı not dökümleri (Leistungsübersicht / Notenspiegel/ Diploma Supplement Eki Tercümesi)

Türkce´den Almanca´ya en çok çevirdiğimiz belgeler;
Lise Diplomasi, ÖSYM Sonuç Belgeleri (ÖSYS / YGS / YKS / LYS) Transcript, Ögrenci Durum Belgesi, E-Devlet´ten Mezuniyet Belgesi, Hayat Boyu Öğrenim Belgesi, +ISAT Uluslararasi Ögrenci Kayit ve Kayıt Sildirme Belgesi, Ortaögretim karneleri ve Öğrenim Durum / Transcript belgeleri, 3201 sayılı Kanuna göre Yurtdışı Borçlanma ile emeklilik belgeleri, Tahakkuk cetveli, Banka hesap ekstresi, banka dekontu gibi kişisel belgeler ve her tür hukuki belgelerdir.

Resmi belgelerin tercümesi
Pasaport tercümesi • Dogum belgesi tercümesi • İkametgah / Nüfus kayit örnegi Belgesi tercümesi • Ehliyet Tercümesi • Vekaletname Tercümesi • Pasaport Tercümesi • Özgecmis / CV tercümesi • Nüfus kayit örnegi kisinin nüfus sicilindeki dogum, evlilik, her türlü sicil düzeltme, ölüm gibi kayitlarini iceren resmi bir belgedir.

Hukuki tercümeler
Hukuk alaninda tercümeler • Mahkeme kararlari tercümesi • Bosanma karari tercümesi ve Konsolosluktan Noter tasdiki alma ve Apostil serhi alma islemleri • Bosanma Karari Belgesi Tercümesi • Bilirkisi Raporu Tercümesi • Vize Evraki Tercümesi • Saglik Raporu Tercümesi • Askerlik Terhis Belgesi Tercümesi • Dokümanlar, sertifikalar, tapular, is deneyim belgeleri tercümeleri

Genel metinlerin tercümesi
Ürün sunumlari, is yazismalari, yillik mali tablolarin tercümesi • Genel metinler, teknik metinler ve teknik literatur tercümesi • Dokümanlar, basin bültenleri, mektuplar ve kapak yazilarinin tercümesi • Özgecmisler (CV), is basvuru mektuplari ve dosyalari tercümesi • Pazarlama ve reklam metinleri, brosürler, dergiler ve kataloglarin tercümesi • Kullanim Kilavuzu Tercümesi • isletme manuelleri ve el kitaplari • Doktora, yüksek lisans ve lisans tez tercümeleri • Sunum, makale ve yayinlarin tercümesi • Genel Kosullar ve sartlar, kilavuzlar, diplomalar, basin bültenleri tercümeleri • Devlet Tesvik ve Destekleri Tercümesi • AB Projeleri Tercümeleri

Sirket hukuku ile ilgili tercümeler
Sirket Kurulus Sözlesmesi Tercümesi • Sirket Ana Sözlesmesi Tercümesi • Yönetim Kurulu Karari Tercümesi • Hissedarlar Sözlesmesi Tercümesi • Gizlilik Sözlesmesi Tercümesi • Sirket Bilancosu Tercümesi • Faaliyet Belgesi Tercümesi • Gelir Tablosu Tercümesi • Nakit Akim Tablosu tercümesi • Ruhsat Belgeleri Tercümesi • Alim – Satim Sözlesmesi Tercümesi • Vergi Beyannamesi Tercümesi • Oda Sicil Kaydi Tercümesi • Vergi Levhasi Tercümesi • Fatura Tercümesi • Temsilcilik Sözlesmesi Tercümesi • Distribütörlük Anlasmasi Tercümesi • Deniz Tasimaciligi Sözlesmesi • CED Raporu Tercümesi • İdari sartname Tercümesi • Hesap Ekstresi Tercümesi • Banka Dökümü Tercümesi • Basvuru Talep Yazisi Tercümesi • Ceki Listesi Tercümesi • Tapu Tercümesi • Kredi Sözlesmesi Tercümesi • İnsaat Sözlesmesi Tercümesi • Gümrük Belgeleri Tercümesi • Sigorta Policesi Tercümesi • Bayilik Sözlesmesi Tercümesi • Pazarlama Sözlesmesi Tercümesi • İhale Belgeleri ve sartname Tercümesi • Teminat Mektubu Tercümesi • ATA Karnesi Tercümesi • TIR Karnesi Tercümesi • Teknik sartname Tercümesi • Banka Hesap Cüzdani Tercümesi • Lisans Sözlesmeleri • Faaliyet Tablosu ve Raporu • Konsimento Tercümesi • Fatura Tercümesi • Ticari Belgelerin, Gümrük, ihracat, ithalat islemlerinize iliskin ATA Karnesi, TIR Karnesi tercümelerinizi tüm dillerde yillarin sagladigi deneyim ve uzmanlikla gerceklestirmekteyiz. • Dis ticaret, gümrük islemleri ve diger konularda ihtiyac duyacaginiz mense sahadetnamesi tercümesi • Mali raporlar ve bilancolarin tercümesi • Sözlesmeler, mukaveleler, kontratlar, patentler, kira sözlesmeleri, alim sözlesmeleri ve is akitleri tercümeleri • Ticari Yazismalarin Tercümesi • Ticari Vize Evraklari Tercümesi • Garanti Belgesi Tercümesi • Kira Kontrat Tercümesi • Ticaret sicil kayit örnegi tercümesi (Handelsregisterauszug) • Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi • Patent Basvurusu Tercümesi • Sigorta Evraklari Tercümesi • İmza Sirküleri Tercümesi •

Teknik alanlarda tercümeler
Demiryollari, havacilik, motorlu tasitlar teknolojilerine dair tercümeler • Elektrik, elektronik, telekomünikasyon teknolojisi • Makine imalat, insaat ve mimarlik alanlarina dair teknik tercüme

Diploma ve Transcript Tercümeleri:
Türkiye´de ortaöğretim, lise veya üniversite eğitiminden sonra Almanya´ya gelen veya Almanya´da eğitim görüp Türkiye’ye gelen kişilerin işe başlaması için veya Yüksekögretim Kurumu YÖK´den diploma denkliği alabilmesi için belgelerinin tercümesi zorunluludur. Türk şirketleri almak istediği elemanın diplomasının mezun olduğuna dair noter tasdikli tercümesi ile beraber görmek istemektedir. Bu sayede şirket işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilir ve işe alacağı kişinin işe ehil olup olmadığından emin olabilir.

Hukuki Tercüme Örnekleri:
Medeni hukuk, Bosanma hukuku, Tanima ve Tenfiz hukuku, uluslararasi hukuk, mülk hukuku, sirket hukuku, vergi hukuku ve sigorta hukuku.
Sözlesme Tercüme Örnekleri: Satis Sözlesmesi, Kira Sözlesmesi, Ticari Mekan ve Dükkan kiralama sözlesmesi, Gayrimenkul kiralama sözlesmesi, Finansal kiralama sözlesmesi, Leasing sözlesmesi, Garanti sözlesmesi, Kredi sözlesmesi, Bagislama Sözlesmesi, İs görme sözlesmesi, İs takibi sözlesmesi, Saticilik sözlesmesi, Alacaklarin satisi / Factoring sözlesmesi, Pazarlama imtiyazi /Franchising sözlesmesi, Satim icin birakma sözlesmesi, Hizmet Sözlesmesi, Vekâletname Tercümesi, Vekâlet Sözlesmesi, Vekâlet Anlasmasi, Trampa-Takas Sözlesmesi, Ariyet Sözlesmesi (Gecici emaneten kullanma), Karz/Ödünc Sözlesmesi, Eser/Istisna Sözlesmesi, Emanet/Vedia Sözlesmesi, Teminat/Kefalet sözlesmeleri, Kanunlarda düzenlenmemis özel sözlesmeler, Karma ve Bilesik Sözlesmeler.

Ticari Resmi Tercümeler:
Ticari alandaki konularda uzman tercüman kadromuz ile her türlü ticari dokümanlar, sözlesmeler, bankacilik ile ilgili belgeler, teklif dökümanlari, finans islemleri, uluslararasi taahhütler, ihaleler, fizibiliteler, raporlar, nakit akis tablolari, toplanti tutanaklari, arastirmalar, finans ve ekonomi alanindaki belgeler ve benzeri ticari yazisma metinlerinin tercümeleri en kisa sürede ve en yüksek kalitede cevrilmektedir. Ticari-Resmi tercümeler cogu zaman noter yeminli tercüme gerekmektedir.

Medikal / Tibbi Tercümeler:
Tip, eczacilik, veterinerlik, medikal teknoloji alanlarindaki teknik literatur tercümeleri, Tibbi rapor tercümesi, dis hekimligi cevirisi, biyomedikal cevirisi, jinekoloji cevirisi, mikrobiyoloji cevirisi, tibbi kitap, makale, brosür cevirisi, tahlil sonucu cevirisi, laboratuvar test sonucu cevirisi, teshis raporlarinin cevirisi, tibbi bulgu cevirisi, saglik kuruluslarinin tanitim brosür cevirisi, arastirma raporlari cevirisi, prospektüs cevirisi, saglik belgesi cevirisi, ortodonti cevirisi, tibbi literatür cevirisi, radyoloji tetkik raporu, ameliyat raporu, epikriz raporu cevirisi, medikal ürünlerin patent belgesi cevirisi, akademik tip belgelerinin cevirisi, veterinerlik alaninda ceviriler gibi bircok alanda ceviri hizmeti veren yeminli tercüme büromuz, uzman ekibimizle tercümelerinizi aslina uygun, eksiksiz ve dogru sekilde yapmaktadir.

Tıbbi tercümeler

Web siteleri ve internet sayfalarinin tercümesi • Bilimsel metin tercümesi

6• Apostil Tasdiki / Apostil Şerhi Nedir, Ne Zaman Gereklidir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede resmi olarak kullanılmasına olanak sağlayan bir belge onay sistemidir. 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi ile belirtilen kurallar çerçevesinde, ülkemizin de taraf olduğu Apostil işlemi kaymakamlıklar ve valilikler tarafından yerine getirilmektedir. Tercüme edilen belgelerinizin yurt dışında kullanılmasına olanak sağlayan apostil yalnızca apostil tarafı ülkelerde geçerli olup, taraf olmayan ülkelerde kullanılacak belgelerin mutlaka Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir.

Almanya´da, bilhassa NRW eyaletinde ise Apostil şerhi boşanma kararları, noterlik belgeleri için Amtsgericht´in bağlı bulunduğu bir üst mahkeme olan Landgericht´ler tarafından düzenlenir. (istisnalar vardır, ancak açıklaması detayllıdır.)
Belediye´den alınan belgeler için Apostil şerhi, Bezirksregierung´lar tarafından düzenlenir.

Apostil şerhi ne zaman gereklidir?

ÖRNEK: Alman mahkemelerinden alınan (rechtskräftig) “kesinleşmiş“ boşanma kararlarınızın asıl / orjinal olup olmadığının Türkiye´de kanıtlayan Apostil şerhinin kesinlikle alınması gerekmektedir.

Apostil şerhi, kararı veren Amtsgericht´ın bölgesi dahilinde bağlı bulunduğu bir üst mahkeme olan Landgericht tarafından genelde 25 € civarında bir ücret karşılığında düzenlenir.

 

Yukarıdaki değişik sayfalardan derlenen bilgiler kesin ve eksiksiz bilgi mahiyetinde olmayıp, herhangi bir eksik, yanlış anlaşılma sebebiyle şirketimizsorumluluk kabul etmez.

Kesin bilgi için avukatınızla veya Konsoloslukla irtibata geçip kesin bilgi almanızı önemle tavsiye ederiz.

konsulat.ess[email protected] adresine sorunuzu NOTERLİK servisine yönelttiğinizi başlıkta (Betreff kısmında) belirterek, kısa ve öz bir şekilde yazınız.

Yeminli Tercüme hizmetlerimizi / Çevirilerinizi (yakında) diğer şehirlerdeki size en yakın tercüme bürolarımıza da teslim edebilirsiniz:
Essen, Mülheim a.d.Ruhr, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Herne-Wanne-Eickel, Bochum, Dortmund, Unna, Hagen, Hattingen, Velbert, Witten, Wuppertal, Remscheid, Solingen, Mettmann, Düsseldorf, Krefeld, Duisburg, NRW, Ahlen, Altena, Beckum, Bergheim, Bergisch Gladbach, Bergkamen, Bielefeld, Bocholt, Bochum, Bönen, Bonn, Borken, Bottrop, Brühl, Burscheid, Castrop-Rauxel, Coesfeld, Datteln, Detmold, Dinslaken, Dormagen, Dorsten, Dortmund, Duisburg, Dülmen, Düren, Düsseldorf, Ennepetal, Erkelenz, Erkrath, Essen, Euskirchen, Gelsenkirchen, Gevelsberg, Gladbeck, Hagen, Hamm, Hattingen, Heinsberg, Hemer, Herdecke, Herne, Herten, Holzwickede, Horstmar, Hürth, Iserlohn, Kamen, Köln, Königswinter, Krefeld, Langenfeld, Lemgo, Leverkusen, Lippstadt, Lüdenscheid, Lünen, Marl, Meerbusch, Meinerzhagen, Menden, Meschede, Mettingen, Mettmann, Minden, Moers, Möhnesee, Mönchengladbach, Monheim am Rhein, Mülheim, Mülheim an der Ruhr, Münster, Neunkirchen, Neuss, Niederkassel, Nordkirchen, Nordrhein-Westfalen, Nottuln, Nümbrecht, Oberhausen, Ochtrup, Oelde, Oer-Erkenschwick, Olpe, Overath, Paderborn, Plettenberg, Porta Westfalica, Pulheim, Ratingen, Recklinghausen, Remscheid, Rheinberg, Rheine, Rösrath, Ruhrgebiet, Sankt Augustin, Schwelm, Schwerte, Selm, Senden, Sendenhorst, Siegburg, Siegen, Simmerath, Soest, Solingen, Sprockhövel, Stadtlohn, Steinfurt, Steinhagen, Stolberg, Sundern, Telgte, Unna, Velbert, Verl, Versmold, Viersen, Vlotho, Voerde, Vreden, Waltrop, Warburg, Warendorf, Warstein, Welver, Werdohl, Werl, Werne, Wesel, Wetter, Wickede, Willich, Winterberg, Witten, Wülfrath, Wuppertal, Würselen, Xanten,

Sayamadığımız diğer alanlardaki tercümelerimizle hizmetinizdeyiz.

 

Saygılarımla

Diplom Betriebswirt (FH) Yüksel Kocaağa,

Almanca-Türkçe yeminli tercüman ve yeminli cevirmen

Königsberger Str. 20, 45881 Gelsenkirchen
Telefon: +49(0)176-4700 3200
Whatsapp: https://wa.me/4917647003200

Email:  [email protected]

İletişim

Tüm Ofislerimizin Konumları Görmek İçin Tıklayın…

Diplom Betriebswirt (FH) Yüksel Kocaağa, 

Almanca-Türkçe yeminli tercüman ve yeminli cevirmen

Königsberger Str. 20, 45881 Gelsenkirchen Merkez Ofis
Telefon: +49(0)176-4700 3200

WhatsApp: https://wa.me/4917647003200

Faks ile (0209 – 940 54 998
Email:  [email protected]

Email: [email protected]

Bize ulaşabilmeniz icin Google navigasyon / yol tarifi:
Könıgsberger Str. 20, 45881 Gelsenkirchen

© 2021 Yeminlitercüme.com Tüm Hakları Saklıdır.Alle Rechte vorbehalten.

Site Tasarımı Webdizaynpro.com Tarafından Yapılmıştır

tr Türkçe
X