017647003200 [email protected]

Hizmetlerimiz

1• Tercüme edilecek belgenizi bize nasıl ulaştırabilirsiniz? (Çalışma Prensipleriniz)
2• Yeminli tercüme nedir? (Beglaubigte Übersetzung)
3• Noter Onaylı / Konsolosluk Onaylı Tercüme
4• Hangi belgelerin yeminli tercümesi istenir?
5• En fazla yeminli tercümesi istenen belgeler ve evraklar
6• Apostil Tasdiki / Apostil Şerhi nedir, ne zaman gereklidir?

 

1• Tercüme edilecek belgenizi bize nasıl ulaştırabilirsiniz? (Çalışma Prensipleriniz)
Belgelerinizi internet sayfamdan https://YeminliTercüme.com,
e-mail ile ( [email protected] ),
WhatsApp ile ( https://wa.me/4917647003200 )
faks ile ( 0209-940 54 998 ) veya
posta yolu ile göndermeniz yeterli olacaktır.

(Tercümelerinizi almaya geldiğinizde evraklarınızın aslını / orjinalini getirmeyi unutmayınız.
Aksi takdirde, PC-Scanner yoluyla taranmadan gönderilen ve yazdırmaya (Ausdrucken) uygun olmayan kötü kalitedeki belgelerinizin her sayfasını grafik tasarım çalışması ile düzeltmemiz gerektiğinden, işlem ücreti ilaveten edilir.)

Noter tasdiki gerektiren önemli evraklarda, bu durumda belge, verileceği makam tarafından rededilebilir. Bu durumla bilhassa çok önemli evraklarda (mahkeme kararı, Diploma, Transkript vs.) tercüme önemli kurumlara (mahkeme, Üniversite, YÖK vs.) verileceği takdirde sorun yaratabilir.

Böylesi muhtemel bir sorun 2 yolla engellenebilir:

  1. a) yeminli tercüme metni orjinal metne zımbalanır,
  2. b) Orjinal evrağın fotokopisine konsolosluktan “ASLI GİBİDİR” onayı alınır. (Bu genelde Karne, diploma vs. gibi tercümenin aslına zımbalanması uygun olmayan evraklarda ve aslının beraberinde gönderilmediği durumlarda yapılır).

Her iki durumda da ASLININ elimizde bulunması gerekir.

Belgenizin yeminli tercümesinin nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki bilgilendirmeleri ve internet sayfamı inceleyebilirsiniz.

 

2• Yeminli tercüme nedir? (Beglaubigte Übersetzung)

Federal Almanya Cumhuriyeti´nde yüksek eyalet mahkemeleri nezdinde sözlü ve yazılı tutulan yemin zaptı sonucu alman devleti tarafından tanınan tercümanlara yeminli tercüman denir. (Allgemein beeidigter Dolmetscher) Yeminli yazılı çeviri yapma yetkisi sahibi olanlara yeminli mütercim veya çevirmen denir. (Emächtigter Übersetzer)
Türkiye´de yeminli tercümanlık noterler tarafından yapılır.
Yeminli tercümanlık yetkisini, yabancı dilde üniversite düzeyinde diplaması olan ve ilgili dillerde kaliteli, eksiksiz ve doğru çeviri/tercüme yapabileceğine kanaat getirdiği kişilere yemin zaptı tutturuldan sonra noterler tarafından verilir.
Yeminli tercümeyi biraz daha açacak olursak, yeminli tercümanın bir dosya ya da belgeyi kaynak dilden hedef dile uygun biçimde çevirmesine ve yaptığı bu hizmetin altına imzasını atıp kendi mührünü basmasına denir. Piyasada, yeminli tercüme bürosu ifadesini görürsünüz. Bünyesinde yemin etmiş tercümanları bulunduran tercüme bürolarına yeminli tercüme bürosu denmektedir.

Genelde bir kurum sizden yabancı dilde sunduğunuz belgenizin çevirisini / tercümesin istediği takdirde „yeminli çevirisini“ istemektedir.

 

Türkiye´de resmi bir kuruma sunulmasi gereken belgeniz Konsoloslaktaki noterlik tarafından tercüme evraklarının üzerindeki imzanın tercümeyi yapan yeminli tercümana ait olduğu tasdik edilmektedir. Noter bu tasdik işleminden sonra evrak resmi geçerlilik kazanmakta ve noter tasdikli yeminli tercüme edilmiş evrak olmaktadır.

Resmi bir evrakın noter tasdikli yeminli çeviri evrak olabilmesi için;
1- Bir noterde yemin etmiş bir tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.
2- Tercümanın ıslak imzası adı, soyadı, hedef ve kaynak dil bilgisi, tercüme tarihi gibi bilgilerin ve tercümanın doğruluk beyanının olması gerekir.
3- Tercüme evrakının üzerindeki imzanın tercümana ait olduğunun noter tarafından onaylanması gerekmektedir.Yeminli çevirisi istenen belgeler genellikle şunlardır: Nüfuz cüzdanı, doğum belgesi, ölüm belgesi, evlenme belgesi, boşanma kararı, diploma ve transcript belgeleri, şartnameler, sözleşmeler vs.

 

3• Noter Onaylı / Konsolosluk Onaylı Tercüme

Tercümesi istenen belgeniz şayet Türkiye´deki resmi kurum, banka vs. gibi “ciddi” kurumlara sunulacak ise, tercümelerin hem (konsoloslukta kaydı bulunan) yeminli tercüman tarafından yapılması hem de bu tercümeler için ayrıca konsolosluktaki noterlikten “Tercüme Tasdiki” onayı alınması gerekebilir.

Türkiye´deki noter sadece kendisine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını onaylar. Yurtdışındaki yeminli tercümanların yaptıkları tercümelerin /çevirileirn „noter onayı“ işlemleri Konsolosluklardaki „Noterlik Servisi“ (Noterlik Birimi) tarafından gerçekleştirilir.

Yani Almanya´daki yeminli tercümanlar her konsoloslukta kayıtlı değildir. Şayet (her Başkosolos/Muavin Konsolos değiştiğinde, yaklaşık her 3-4 yılda) ilgili konsolosluğa gidip yemin zaptı tutturma zahmetine katlanıp konsoloslukların yeminli tercümanlar listesine kaydını yaptırırsa o konsolosluğa giden vatandaşlarımızın tercüme edilen belgeleri kabul edilir.

Sadece bu durumda konsolosluktaki noter personeli tercümanı listede bulduktan sonar tercümeyi onaylayabilir ve „noter onaylı tercüme„ yani „tasdikli tercüme“ „tasdikli çeviri“ yapılmış olur.

Ancak bu durumda o konsolosluğa bağlı müşterilerinin çevirilerini yapıp vatandaşın işini sorunsuz halledebilmesini sağlar.

Tercümanı aradığınızda hangi belgeyi hangi kurumuna sunacağınızı (yani hangi konsoloslukta hangi işinizi halledeceğinizi) anlatınız ve tercümana o konsoloslukta kaydının olup olmadığını sorunuz.

[Essen Başkonsolosluğu´nun yanında NRW´deki diğer 3 Konsoloslukta da kaydım bulunmaktadır. (Essen, Düsseldorf, Köln ve Münster)]

Noter onayının gerekip gerkmediğini belgeninizin çevirisini isteyen kurumun kabul şartlarından anlarsınız.

İstenen şartlar arasında yazan “…. aslı ile noter ya da Türkiye dış temsilcilikleri tarafından onaylı sureti …” “noter onaylı tercümesi ….” “onaylı tercümesini …”, “tasdikli tercümesini …”, „yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış …”, „noter onaylı …”,  „noter tasdikli …”, „konsolosluktan onaylı …”, „konsolosluk tasdikli …”, gibi kelime kalıplarından anlayabilirsiniz.

“Yeminli Tercümanın İmza – Mühür Tasdiki” işlemleri hakkında aşağıdaki T.C. Konsolosluk sayfasından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz:

konsolosluktaki noterlikte boşanma kararlarına „Tercüme Tasdiki“ almaniz ve “avukata bosanma vekaleti” vermeniz gerekmektedir:
-> 1. önce http://essen.bk.mfa.gov.tr/Mission/AppointmentList sayfasına tıklayarak Essen Başkonsolosluğu´nun randevu menüsüne ulaşıyorsunuz.
2. sonra ayrı bir sekmede (TAB), asağıdaki linke tıklayarak doğrudan randevu menüsüne ulaşıyorsunuz:
https://www.konsolosluk.gov.tr/Appointment/Index/5042
-> menü başlığı: „Yeminli Tercümanın İmza-Mühür Tasdiki.

 

4• Hangi belgelerin yeminli tercümesi istenir?
Yeminli tercüme genellikle resmi kurumlar, devlet daireleri ve üniversiteler tarafından talep edilir.

Bu durumda Essen konsolosluğuna yakın ikamet etmemden dolayı “noterden tasdik alma” işlemlerini sizin adınıza yapabilirim. Sonra posta ile iadeli taahhütlü (Einwurf-Einschreiben) gönderebilirim.

Konsoloslukta randevu almaktan, 1 gün işyerinden izin almaktan, benzin masrafından, yolda ve konsoloslukta beklemekle vakit kaybetmekten kurtulursunuz.

Önceden posta yolu ile gönderdiğiniz orjinal evraklarınızın üstüne zımbalanan Tercümesi ve Konsolosluk´taki noterden tasdik ettirilmiş şekilde evrağınızı randevulaşıp büromdan veya mesai dışındaki vakitlerde evden alabilirsiniz.

Konsolosluk kuyruklarında beklemeden, işyerinizden izin almanıza gerek kalmadan, iş çıkışı için randevulaşıp tercümelerinizi alabilirsiniz.

 NOT: Konsolosluk´ta tercüme sayfası adedince / mühür adedince (2021 yılı için) 16,00 € tasdik harcı alınmaktadır.

Konsoloslukta ibraz etmeniz gereken ve tercümesi istenen belge ve evraklarınızı önceden göndermeniz durumunda konsolosluğa geldiğiniz günün sabahı, A40 Otobanı Gelsenkirchen

 

5• En fazla yeminli tercümesi istenen belgeler ve evraklar

Diploma veya mezuniyet belgesi, Transkript, (not dökümü

tercümelerini konsolosluktan noter tasdikli olması gerekmektedir. Noter tasdik işlemleriniz arzu ettiğiniz takdirde sizin yerinize gerekleştirebiliriz.

Apostilli Alman Boşanma kararları (Scheidungsbeschluss), Apostilli Vasilik kararları (Betreuungsbeschluss), Alman kimliği (Personalausweis), doğum belgesi (Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtenregister), İkamet Belgesi (Erweiterte Meldebescheinigung gem. § 18 Abs.1 – 2 BMG), Almanya Lise diplomasi (Abiturzeugnis), Yüksek Öğretim Kumumu YÖK´te yüksekokul diplomalarınızı (Diplom- Bachelor- Master-Urkunde) tanıtmak için, buna bağlı not dökümleri (Leistungsübersicht / Notenspiegel/ Diploma Supplement Eki Tercümesi)

Türkce´den Almanca´ya en çok çevirdiğimiz belgeler;
Lise Diplomasi, ÖSYM Sonuç Belgeleri (ÖSYS / YGS / YKS / LYS) Transcript, Ögrenci Durum Belgesi, E-Devlet´ten Mezuniyet Belgesi, Hayat Boyu Öğrenim Belgesi, +ISAT Uluslararasi Ögrenci Kayit ve Kayıt Sildirme Belgesi, Ortaögretim karneleri ve Öğrenim Durum / Transcript belgeleri, 3201 sayılı Kanuna göre Yurtdışı Borçlanma ile emeklilik belgeleri, Tahakkuk cetveli, Banka hesap ekstresi, banka dekontu gibi kişisel belgeler ve her tür hukuki belgelerdir.

Resmi belgelerin tercümesi
Pasaport tercümesi • Dogum belgesi tercümesi • İkametgah / Nüfus kayit örnegi Belgesi tercümesi • Ehliyet Tercümesi • Vekaletname Tercümesi • Pasaport Tercümesi • Özgecmis / CV tercümesi • Nüfus kayit örnegi kisinin nüfus sicilindeki dogum, evlilik, her türlü sicil düzeltme, ölüm gibi kayitlarini iceren resmi bir belgedir.

Hukuki tercümeler
Hukuk alaninda tercümeler • Mahkeme kararlari tercümesi • Bosanma karari tercümesi ve Konsolosluktan Noter tasdiki alma ve Apostil serhi alma islemleri • Bosanma Karari Belgesi Tercümesi • Bilirkisi Raporu Tercümesi • Vize Evraki Tercümesi • Saglik Raporu Tercümesi • Askerlik Terhis Belgesi Tercümesi • Dokümanlar, sertifikalar, tapular, is deneyim belgeleri tercümeleri

Genel metinlerin tercümesi
Ürün sunumlari, is yazismalari, yillik mali tablolarin tercümesi • Genel metinler, teknik metinler ve teknik literatur tercümesi • Dokümanlar, basin bültenleri, mektuplar ve kapak yazilarinin tercümesi • Özgecmisler (CV), is basvuru mektuplari ve dosyalari tercümesi • Pazarlama ve reklam metinleri, brosürler, dergiler ve kataloglarin tercümesi • Kullanim Kilavuzu Tercümesi • isletme manuelleri ve el kitaplari • Doktora, yüksek lisans ve lisans tez tercümeleri • Sunum, makale ve yayinlarin tercümesi • Genel Kosullar ve sartlar, kilavuzlar, diplomalar, basin bültenleri tercümeleri • Devlet Tesvik ve Destekleri Tercümesi • AB Projeleri Tercümeleri

Sirket hukuku ile ilgili tercümeler
Sirket Kurulus Sözlesmesi Tercümesi • Sirket Ana Sözlesmesi Tercümesi • Yönetim Kurulu Karari Tercümesi • Hissedarlar Sözlesmesi Tercümesi • Gizlilik Sözlesmesi Tercümesi • Sirket Bilancosu Tercümesi • Faaliyet Belgesi Tercümesi • Gelir Tablosu Tercümesi • Nakit Akim Tablosu tercümesi • Ruhsat Belgeleri Tercümesi • Alim – Satim Sözlesmesi Tercümesi • Vergi Beyannamesi Tercümesi • Oda Sicil Kaydi Tercümesi • Vergi Levhasi Tercümesi • Fatura Tercümesi • Temsilcilik Sözlesmesi Tercümesi • Distribütörlük Anlasmasi Tercümesi • Deniz Tasimaciligi Sözlesmesi • CED Raporu Tercümesi • İdari sartname Tercümesi • Hesap Ekstresi Tercümesi • Banka Dökümü Tercümesi • Basvuru Talep Yazisi Tercümesi • Ceki Listesi Tercümesi • Tapu Tercümesi • Kredi Sözlesmesi Tercümesi • İnsaat Sözlesmesi Tercümesi • Gümrük Belgeleri Tercümesi • Sigorta Policesi Tercümesi • Bayilik Sözlesmesi Tercümesi • Pazarlama Sözlesmesi Tercümesi • İhale Belgeleri ve sartname Tercümesi • Teminat Mektubu Tercümesi • ATA Karnesi Tercümesi • TIR Karnesi Tercümesi • Teknik sartname Tercümesi • Banka Hesap Cüzdani Tercümesi • Lisans Sözlesmeleri • Faaliyet Tablosu ve Raporu • Konsimento Tercümesi • Fatura Tercümesi • Ticari Belgelerin, Gümrük, ihracat, ithalat islemlerinize iliskin ATA Karnesi, TIR Karnesi tercümelerinizi tüm dillerde yillarin sagladigi deneyim ve uzmanlikla gerceklestirmekteyiz. • Dis ticaret, gümrük islemleri ve diger konularda ihtiyac duyacaginiz mense sahadetnamesi tercümesi • Mali raporlar ve bilancolarin tercümesi • Sözlesmeler, mukaveleler, kontratlar, patentler, kira sözlesmeleri, alim sözlesmeleri ve is akitleri tercümeleri • Ticari Yazismalarin Tercümesi • Ticari Vize Evraklari Tercümesi • Garanti Belgesi Tercümesi • Kira Kontrat Tercümesi • Ticaret sicil kayit örnegi tercümesi (Handelsregisterauszug) • Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi • Patent Basvurusu Tercümesi • Sigorta Evraklari Tercümesi • İmza Sirküleri Tercümesi •

Teknik alanlarda tercümeler
Demiryollari, havacilik, motorlu tasitlar teknolojilerine dair tercümeler • Elektrik, elektronik, telekomünikasyon teknolojisi • Makine imalat, insaat ve mimarlik alanlarina dair teknik tercüme

Diploma ve Transcript Tercümeleri:
Türkiye´de ortaöğretim, lise veya üniversite eğitiminden sonra Almanya´ya gelen veya Almanya´da eğitim görüp Türkiye’ye gelen kişilerin işe başlaması için veya Yüksekögretim Kurumu YÖK´den diploma denkliği alabilmesi için belgelerinin tercümesi zorunluludur. Türk şirketleri almak istediği elemanın diplomasının mezun olduğuna dair noter tasdikli tercümesi ile beraber görmek istemektedir. Bu sayede şirket işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilir ve işe alacağı kişinin işe ehil olup olmadığından emin olabilir.

Hukuki Tercüme Örnekleri:
Medeni hukuk, Bosanma hukuku, Tanima ve Tenfiz hukuku, uluslararasi hukuk, mülk hukuku, sirket hukuku, vergi hukuku ve sigorta hukuku.
Sözlesme Tercüme Örnekleri: Satis Sözlesmesi, Kira Sözlesmesi, Ticari Mekan ve Dükkan kiralama sözlesmesi, Gayrimenkul kiralama sözlesmesi, Finansal kiralama sözlesmesi, Leasing sözlesmesi, Garanti sözlesmesi, Kredi sözlesmesi, Bagislama Sözlesmesi, İs görme sözlesmesi, İs takibi sözlesmesi, Saticilik sözlesmesi, Alacaklarin satisi / Factoring sözlesmesi, Pazarlama imtiyazi /Franchising sözlesmesi, Satim icin birakma sözlesmesi, Hizmet Sözlesmesi, Vekâletname Tercümesi, Vekâlet Sözlesmesi, Vekâlet Anlasmasi, Trampa-Takas Sözlesmesi, Ariyet Sözlesmesi (Gecici emaneten kullanma), Karz/Ödünc Sözlesmesi, Eser/Istisna Sözlesmesi, Emanet/Vedia Sözlesmesi, Teminat/Kefalet sözlesmeleri, Kanunlarda düzenlenmemis özel sözlesmeler, Karma ve Bilesik Sözlesmeler.

Ticari Resmi Tercümeler:
Ticari alandaki konularda uzman tercüman kadromuz ile her türlü ticari dokümanlar, sözlesmeler, bankacilik ile ilgili belgeler, teklif dökümanlari, finans islemleri, uluslararasi taahhütler, ihaleler, fizibiliteler, raporlar, nakit akis tablolari, toplanti tutanaklari, arastirmalar, finans ve ekonomi alanindaki belgeler ve benzeri ticari yazisma metinlerinin tercümeleri en kisa sürede ve en yüksek kalitede cevrilmektedir. Ticari – Resmi tercümeler cogu zaman noter yeminli tercüme gerekmektedir.

Medikal / Tibbi Tercümeler:
Tip, eczacilik, veterinerlik, medikal teknoloji alanlarindaki teknik literatur tercümeleri, Tibbi rapor tercümesi, dis hekimligi cevirisi, biyomedikal cevirisi, jinekoloji cevirisi, mikrobiyoloji cevirisi, tibbi kitap, makale, brosür cevirisi, tahlil sonucu cevirisi, laboratuvar test sonucu cevirisi, teshis raporlarinin cevirisi, tibbi bulgu cevirisi, saglik kuruluslarinin tanitim brosür cevirisi, arastirma raporlari cevirisi, prospektüs cevirisi, saglik belgesi cevirisi, ortodonti cevirisi, tibbi literatür cevirisi, radyoloji tetkik raporu, ameliyat raporu, epikriz raporu cevirisi, medikal ürünlerin patent belgesi cevirisi, akademik tip belgelerinin cevirisi, veterinerlik alaninda ceviriler gibi bircok alanda ceviri hizmeti veren yeminli tercüme büromuz, uzman ekibimizle tercümelerinizi aslina uygun, eksiksiz ve dogru sekilde yapmaktadir.

Tıbbi tercümeler
Web siteleri ve internet sayfalarinin tercümesi • Bilimsel metin tercümesi

 

6• Apostil Tasdiki / Apostil Şerhi Nedir, Ne Zaman Gereklidir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede resmi olarak kullanılmasına olanak sağlayan bir belge onay sistemidir. 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi ile belirtilen kurallar çerçevesinde, ülkemizin de taraf olduğu Apostil işlemi kaymakamlıklar ve valilikler tarafından yerine getirilmektedir. Tercüme edilen belgelerinizin yurt dışında kullanılmasına olanak sağlayan apostil yalnızca apostil tarafı ülkelerde geçerli olup, taraf olmayan ülkelerde kullanılacak belgelerin mutlaka Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir. 

Almanya´da, bilhassa NRW eyaletinde ise Apostil şerhi boşanma kararları, noterlik belgeleri için Amtsgericht´in bağlı bulunduğu bir üst mahkeme olan Landgericht´ler tarafından düzenlenir. (istisnalar vardır, ancak açıklaması detayllıdır.)
Belediye´den alınan belgeler için Apostil şerhi, Bezirksregierung´lar tarafından düzenlenir.

Apostil şerhi ne zaman gereklidir?

ÖRNEK: Alman mahkemelerinden alınan (rechtskräftig) “kesinleşmiş“ boşanma kararlarınızın asıl / orjinal olup olmadığının Türkiye´de kanıtlayan Apostil şerhinin kesinlikle alınması gerekmektedir.

Apostil şerhi, kararı veren Amtsgericht´ın bölgesi dahilinde bağlı bulunduğu bir üst mahkeme olan Landgericht tarafından genelde 25 € civarında bir ücret karşılığında düzenlenir.

 

Yukarıdaki değişik sayfalardan derlenen bilgiler kesin ve eksiksiz bilgi mahiyetinde olmayıp, herhangi bir eksik, yanlış anlaşılma sebebiyle şirketimizsorumluluk kabul etmez.

Kesin bilgi için avukatınızla veya Konsoloslukla irtibata geçip kesin bilgi almanızı önemle tavsiye ederiz.

[email protected] adresine sorunuzu NOTERLİK servisine yönelttiğinizi başlıkta (Betreff kısmında) belirterek, kısa ve öz bir şekilde yazınız.

 

Yeminli Tercüme hizmetlerimizi / Çevirilerinizi (yakında) diğer şehirlerdeki size en yakın tercüme bürolarımıza da teslim edebilirsiniz:
Essen, Mülheim a.d.Ruhr, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Herne-Wanne-Eickel, Bochum, Dortmund, Unna, Hagen, Hattingen, Velbert, Witten, Wuppertal, Remscheid, Solingen, Mettmann, Düsseldorf, Krefeld, Duisburg, NRW, Ahlen, Altena, Beckum, Bergheim, Bergisch Gladbach, Bergkamen, Bielefeld, Bocholt, Bochum, Bönen, Bonn, Borken, Bottrop, Brühl, Burscheid, Castrop-Rauxel, Coesfeld, Datteln, Detmold, Dinslaken, Dormagen, Dorsten, Dortmund, Duisburg, Dülmen, Düren, Düsseldorf, Ennepetal, Erkelenz, Erkrath, Essen, Euskirchen, Gelsenkirchen, Gevelsberg, Gladbeck, Hagen, Hamm, Hattingen, Heinsberg, Hemer, Herdecke, Herne, Herten, Holzwickede, Horstmar, Hürth, Iserlohn, Kamen, Köln, Königswinter, Krefeld, Langenfeld, Lemgo, Leverkusen, Lippstadt, Lüdenscheid, Lünen, Marl, Meerbusch, Meinerzhagen, Menden, Meschede, Mettingen, Mettmann, Minden, Moers, Möhnesee, Mönchengladbach, Monheim am Rhein, Mülheim, Mülheim an der Ruhr, Münster, Neunkirchen, Neuss, Niederkassel, Nordkirchen, Nordrhein-Westfalen, Nottuln, Nümbrecht, Oberhausen, Ochtrup, Oelde, Oer-Erkenschwick, Olpe, Overath, Paderborn, Plettenberg, Porta Westfalica, Pulheim, Ratingen, Recklinghausen, Remscheid, Rheinberg, Rheine, Rösrath, Ruhrgebiet, Sankt Augustin, Schwelm, Schwerte, Selm, Senden, Sendenhorst, Siegburg, Siegen, Simmerath, Soest, Solingen, Sprockhövel, Stadtlohn, Steinfurt, Steinhagen, Stolberg, Sundern, Telgte, Unna, Velbert, Verl, Versmold, Viersen, Vlotho, Voerde, Vreden, Waltrop, Warburg, Warendorf, Warstein, Welver, Werdohl, Werl, Werne, Wesel, Wetter, Wickede, Willich, Winterberg, Witten, Wülfrath, Wuppertal, Würselen, Xanten,

Sayamadığımız diğer alanlardaki tercümelerimizle hizmetinizdeyiz.

 

Saygılarımla

Diplom Betriebswirt (FH) Yüksel Kocaağa,

Almanca-Türkçe yeminli tercüman ve yeminli cevirmen

Königsberger Str. 20, 45881 Gelsenkirchen
Telefon: +49(0)176-4700 3200
Whatsapp: https://wa.me/4917647003200

Email:  [email protected]

Email: [email protected]

Yeminli Tercüme , Yeminli Tercüman , Yeminli Çeviri , Yeminli Almanca Tercüme Çeviri Tercüman , Türkçe Almanca Tercüme Çeviri Tercüman , Online Yeminli Tercüme Çeviri Tercüman , Tercüme Çeviri Tercüman Bürosu , Yeminli Tercüme Tercüman Çeviri , Almanca Türkçe Çeviri Tercüme , Tercüme Hizmetleri , Yeminli Tercüme Çeviri Hizmetleri , Tercümanlık Hizmetleri , Çeviri Ofisi , Tercüme Ofis , Tercümanlık Ofisi , Tercüme Yöntemleri , Çeviri Yöntemleri , Tercüme Çeşitleri , Çeviri Çeşitleri , Çeviri ve Tercüme , Konsolosluk Tercüme Çeviri , Güvenilir Tercüman Tercüme Çeviri , Profesyonel Tercüme Tercüman Çeviri , En uygun Fiyata Çeviri Tercüme , Güvenilir Tercüme , Güvenilir Tercüman , Lise diploması çevirisi , İş Koşullu Çevirisi , Apostil Çevirisi , Diploma çevirisi , Evlenme Belgesi Çevirisi , Vatandaşlık Belgesi Çevirisi , Acil Tercüme , Ehliyet Belgesi Çevirisi , Adli Sicil Kaydı Çevirisi , Doğum Belgesi Çevirisi , Mahkeme Kararı Çevirisi , Bilirkişi Rapor Çevirisi , Evlilik Cüzdanı Çevirisi , Endüstri Teknik Çeviri , Hukuki Belge Çevirisi , Özgeçmiş ve CV Çevirisi , Yüksek Lisans Çevirisi , Noter Belgesi Çevirisi , Patent Çevirisi , Boşanma Kararı Çevirisi , Ölüm Belgesi Çevirisi , Miras Belgelerin Çevirisi ,
Apostilli Alman Boşanma kararları (Scheidungsbeschluss) , Apostilli Vasilik kararları (Betreuungsbeschluss) , Alman kimliği (Personalausweis), doğum belgesi (Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtenregister) , İkamet Belgesi (Erweiterte Meldebescheinigung gem. § 18 Abs.1 – 2 BMG), Almanya Lise diplomasi (Abiturzeugnis) , Yüksek Öğretim Kumumu YÖK´te yüksekokul diplomalarınızı (Diplom- Bachelor- Master-Urkunde) tanıtmak için , buna bağlı not dökümleri (Leistungsübersicht / Notenspiegel/ Diploma Supplement Eki Tercümesi) , Lise Diplomasi, ÖSYM Sonuç Belgeleri (ÖSYS / YGS / YKS / LYS) Transcript, Ögrenci Durum Belgesi , E-Devlet´ten Mezuniyet Belgesi , Hayat Boyu Öğrenim Belgesi , +ISAT Uluslararasi Ögrenci Kayit ve Kayıt Sildirme Belgesi , Ortaögretim karneleri ve Öğrenim Durum / Transcript belgeleri , 3201 sayılı Kanuna göre Yurtdışı Borçlanma ile emeklilik belgeleri, Tahakkuk cetveli , Banka hesap ekstresi, banka dekontu , Hukuki tercümeler , Hukuk alaninda tercümeler , Mahkeme kararlari tercümesi , Bosanma karari tercümesi ve Konsolosluktan Noter tasdiki alma ve Apostil serhi alma islemleri , Bosanma Karari Belgesi Tercümesi , Bilirkisi Raporu Tercümesi , Vize Evraki Tercümesi , Saglik Raporu Tercümesi , Askerlik Terhis Belgesi Tercümesi , Dokümanlar, sertifikalar, tapular, is deneyim belgeleri tercümeleri , Genel metinlerin tercümesi , Ürün sunumlari , is yazismalari , yillik mali tablolarin tercümesi , Genel metinler , teknik metinler ve teknik literatur tercümesi , Dokümanlar, basin bültenleri , mektuplar ve kapak yazilarinin tercümesi , Özgecmisler (CV) , is basvuru mektuplari ve dosyalari tercümesi , Pazarlama ve reklam metinleri, broşürler , dergiler ve kataloglarin tercümesi , Kullanim Kilavuzu Tercümesi , isletme manuelleri ve el kitaplari , Doktora, yüksek lisans ve lisans tez tercümeleri , Sunum , makale ve yayinlarin tercümesi , Genel Kosullar ve sartlar , kilavuzlar , diplomalar , basin bültenleri tercümeleri , Devlet Tesvik ve Destekleri Tercümesi , AB Projeleri Tercümeleri , Sirket hukuku ile ilgili tercümeler , Sirket Kurulus Sözlesmesi Tercümesi , Sirket Ana Sözlesmesi Tercümesi , Yönetim Kurulu Karari Tercümesi , Hissedarlar Sözlesmesi Tercümesi , Gizlilik Sözlesmesi Tercümesi , Sirket Bilancosu Tercümesi , Faaliyet Belgesi Tercümesi , Gelir Tablosu Tercümesi , Nakit Akim Tablosu tercümesi , Ruhsat Belgeleri Tercümesi , Alim – Satim Sözlesmesi Tercümesi , Vergi Beyannamesi Tercümesi , Oda Sicil Kaydi Tercümesi , Vergi Levhasi Tercümesi , Fatura Tercümesi , Temsilcilik Sözlesmesi Tercümesi , Distribütörlük Anlasmasi Tercümesi , Deniz Tasimaciligi Sözlesmesi , CED Raporu Tercümesi , İdari sartname Tercümesi , Hesap Ekstresi Tercümesi , Banka Dökümü Tercümesi , Basvuru Talep Yazisi Tercümesi , Ceki Listesi Tercümesi , Tapu Tercümesi , Kredi Sözlesmesi Tercümesi , İnsaat Sözlesmesi Tercümesi , Gümrük Belgeleri Tercümesi , Sigorta Policesi Tercümesi , Bayilik Sözlesmesi Tercümesi , Pazarlama Sözlesmesi Tercümesi , İhale Belgeleri ve sartname Tercümesi , Teminat Mektubu Tercümesi , ATA Karnesi Tercümesi , TIR Karnesi Tercümesi , Teknik sartname Tercümesi , Banka Hesap Cüzdani Tercümesi , Lisans Sözlesmeleri , Faaliyet Tablosu ve Raporu , Konsimento Tercümesi , Fatura Tercümesi , Ticari Belgelerin , Gümrük , ihracat , ithalat islemlerinize iliskin ATA Karnesi , TIR Karnesi tercümesi , Dis ticaret , gümrük islemleri , mense sahadetnamesi tercümesi , Mali raporlar ve bilancolarin tercümesi , Sözlesmeler, mukaveleler , kontratlar, patentler , kira sözleşmeleri , alim sözlesmeleri ve is akitleri tercümeleri , Ticari Yazismalarin Tercümesi , Ticari Vize Evraklari Tercümesi , Garanti Belgesi Tercümesi , Kira Kontrat Tercümesi , Ticaret sicil kayit örnegi tercümesi (Handelsregisterauszug) , Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi , Patent Basvurusu Tercümesi , Sigorta Evraklari Tercümesi , İmza Sirküleri Tercümesi , Demiryollari , havacilik , motorlu tasitlar teknolojilerine dair tercümeler , Elektrik , elektronik , telekomünikasyon teknolojisi , Makine imalat , insaat ve mimarlık , Hukuki Tercüme , Medeni hukuk , Bosanma hukuku , Tanima ve Tenfiz hukuku , uluslararasi hukuk , mülk hukuku , sirket hukuku , vergi hukuku ve sigorta hukuku , Sözlesme Tercümesi , Satis Sözlesmesi , Kira Sözlesmesi , Ticari Mekan ve Dükkan kiralama sözleşmesi , Gayrimenkul kiralama sözleşmesi , Finansal kiralama sözleşmesi , Leasing sözleşmesi , Garanti sözleşmesi , Kredi sözleşmesi , Bagislama Sözlesmesi , İs görme sözleşmesi , İs takibi sözleşmesi , Saticilik sözleşmesi , Alacaklarin satisi / Factoring sözleşmesi , Pazarlama imtiyazi /Franchising sözleşmesi , Satim icin birakma sözleşmesi , Hizmet Sözlesmesi , Vekâletname Tercümesi , Vekâlet Sözlesmesi , Vekâlet Anlasmasi , Trampa-Takas Sözlesmesi , Ariyet Sözlesmesi (Gecici emaneten kullanma) , Karz/Ödünc Sözlesmesi , Eser/Istisna Sözlesmesi, Emanet/Vedia Sözlesmesi , Teminat/Kefalet sözleşmeleri , Kanunlarda düzenlenmemis özel sözleşmeler , Karma ve Bilesik Sözlesmeler , Ticari Resmi Tercümeler , ticari dokümanlar , sözleşmeler , bankacilik ile ilgili belgeler , teklif dökümanlari , finans işlemleri , uluslararasi taahhütler, ihaleler , fizibiliteler , raporlar , nakit akis tablolari , toplanti tutanaklari , arastirmalar , finans ve ekonomi tercümeleri , Ticari – Resmi tercümeler , Medikal / Tibbi Tercümeler , Tip , eczacılık , veterinerlik , medikal teknoloji alanlarindaki teknik literatur tercümeleri , Tibbi rapor tercümesi , dis hekimligi cevirisi , biyomedikal cevirisi , jinekoloji cevirisi , mikrobiyoloji cevirisi , tibbi kitap , makale , brosür cevirisi , tahlil sonucu cevirisi , laboratuvar test sonucu cevirisi , teshis raporlarinin cevirisi , tibbi bulgu cevirisi , saglik kuruluslarinin tanitim brosür cevirisi , arastirma raporlari cevirisi , prospektüs cevirisi , saglik belgesi cevirisi , ortodonti cevirisi , tibbi literatür cevirisi , radyoloji tetkik raporu , ameliyat raporu , epikriz raporu cevirisi , medikal ürünlerin patent belgesi cevirisi , akademik tip belgelerinin Çevirisi ,

Vereidigte Übersetzung, vereidigte Übersetzung , vereidigte Übersetzung, vereidigte deutsche Übersetzung Übersetzer, Türkisch Deutsch Übersetzung Übersetzer, Online vereidigte Übersetzung Übersetzer, Übersetzungsbüro , vereidigte Übersetzung Übersetzer, Deutsch Türkisch Übersetzung , Übersetzungsdienste , vereidigte Übersetzungsdienste, Übersetzungsdienste, Übersetzungsbüro, Übersetzungsbüro, Übersetzungsbüro, Übersetzungsmethoden, Übersetzungsarten, Übersetzungsarten, Übersetzung und Übersetzung , konsularische Übersetzung , zuverlässige Übersetzer , Professionelle Übersetzung Übersetzer Übersetzung, Übersetzung zum günstigsten Preis, zuverlässige Übersetzung, zuverlässige Übersetzung, High School Diplom Übersetzung , Business bedingte Übersetzung, Apostille Übersetzung, Diplom Übersetzung, Übersetzung von Heiratsurkunden, Übersetzung von Staatsbürgerschaftsurkunden, dringende Übersetzung , Übersetzung von Führerscheinen, Übersetzung von Gerichtsurteilen, Übersetzung von Sachverständigenberichten , Übersetzung von Heiratsurkunden, industrielle technische Übersetzung , Übersetzung von juristischen Dokumenten , Übersetzung von Lebensläufen und Lebensläufen, Master-Übersetzung , Übersetzung von notariellen Dokumenten , Patentübersetzung , Übersetzung von Scheidungsurkunden , Übersetzung Von Todesurkunden, Übersetzung Von Erbdokumenten ,
Apostillische Scheidungsbeschlüsse, Apostillische Vormundschaftsbeschlüsse, Deutscher Ausweis, Geburtsurkunde , Auszug aus dem Geburtsregister, Aufenthaltsbescheinigung Gem. ① 18 Abs.1-2 BMG), Deutschland Abitur, Hochschuldiplomatie (Diplom-Bachelor)- Zur Förderung von Master-Urkunde), die dazugehörigen notendokumente (Leistungsübersicht / Notenspiegel/ Diplomzusatzübersetzung) , High School Diploma, OSYM-Abschlussdokumente (ÖSYS / YGS / YKS / LYS) Transcript, Student Status Certificate , E-Government Graduation Certificate , Lifelong Learning Certificate , +ISAT international student registration and registration Erase Certificate , Secondary degree Scorecard und Student Status / Transcript documents , mit ausländischer Kreditaufnahme nach dem Gesetz Nr. 3201 pensionsdokumente, Periodenrechnung , Kontoauszug, Kontoauszug , Juristische Übersetzungen , Juristische Übersetzungen , Übersetzung von Gerichtsurteilen , Übersetzung von Scheidungsbeschlüssen und Verfahren zur notariellen Beglaubigung und Apostille vom Konsulat , Übersetzung von Scheidungsbescheinigungen , Übersetzung von Sachverständigenberichten , Übersetzung von Visumdokumenten , Übersetzung von Gesundheitsberichten , Übersetzung von Wehrdienstbescheinigungen, Dokumente, Zertifikate, Urkunden , Übersetzungen von arbeitserfahrungsdokumenten , Übersetzung von allgemeinen Texten , Produktpräsentationen , arbeitsschreiben , Übersetzung von Jahresabschlüssen , Übersetzung von allgemeinen Texten , technischen Texten und technischer literatur, Dokumente , Presseberichte Übersetzung von Briefen und Titeln , Lebenslauf , Übersetzung von Bewerbungsschreiben und-Akten , Marketing-und Werbetexten, Übersetzung von Broschüren , Zeitschriften und Katalogen , Übersetzung von Gebrauchsanweisungen , Handbüchern und Handbüchern , Übersetzungen von Doktor -, Master-und Bachelor-Dissertationen , Präsentationen , Übersetzungen von Artikeln und Publikationen , Allgemeine Geschäftsbedingungen , Handbücher , Diplome , Pressemitteilungen , Übersetzungen von staatlichen Förderungen , Übersetzungen von EU-Projekten , Übersetzungen von Unternehmensrecht , Übersetzungen von Unternehmen Übersetzung des Vorstands , Übersetzung des Hauptvertrags des Unternehmens , Übersetzung des Vorstands , Übersetzung von gesellschafterverträgen, Übersetzung von Vertraulichkeitsverträgen , Übersetzung von Unternehmensbilanzen , Übersetzung von Aktivitätsdokumenten , Übersetzung von Gewinn-und Verlustrechnung , Übersetzung von Cashflows, Übersetzung von Lizenzdokumenten , Alim – Übersetzung des Kaufvertrages, Übersetzung der Steuererklärung , Übersetzung des Raumregisters , Übersetzung des Steuerschildes , Übersetzung der Rechnung , Übersetzung des Repräsentationsvertrages , Übersetzung des Handelsvertrages , Übersetzung des Seetransportvertrages , Übersetzung des CED-Berichts, Übersetzung des Verwaltungskontos, Übersetzung des Kontoauszugs , Übersetzung des Bankauszugs , Übersetzung des Antragsschreiben , Übersetzung der Checkliste , Übersetzung des Grundbuchs , Übersetzung des Kreditvertrages , Übersetzung des Bauvertrages , Übersetzung der Zolldokumente , Übersetzung der Versicherungspolice Übersetzung, Übersetzung von Händlerverträgen, Übersetzung von Marketingverträgen , Übersetzung von Ausschreibungsunterlagen und sartname , Übersetzung von Garantiebriefen , Übersetzung von Ata Carnet , Übersetzung von TIR Carnet , Übersetzung von technischen sartname , Übersetzung von Bankkonten , Lizenzvereinbarungen , Tätigkeits-Tabelle und-Bericht , Übersetzung von Konzessionen , Übersetzung von Rechnungen , Handelsdokumenten , Zoll , Export , Import , Übersetzung von ATA Carnet , Übersetzung von TIR Carnet , Dis-Handel , Zollverfahren , Übersetzung von mense-feldlisten , Übersetzung von Finanzberichten und Bilanzen, Verträge , Verträge, Verträge , Verträge , Übersetzungen von Patenten, Mietverträgen, Gelehrten-Verträgen und Arbeitsverträgen , Übersetzung von handelsschriften , Übersetzung von Handelsvisa , Übersetzung von Garantiezertifikaten , Übersetzung von Mietverträgen , Übersetzung von Handelsregisterauszug , Übersetzung von Handelsregistern , Übersetzung von Patentanmeldungen , Übersetzung von Versicherungsunterlagen , Übersetzung von Unterschriftenlisten , Übersetzung von Eisenbahn -, Luftfahrt -, kraftfahrzeugtechnologien , Elektrotechnik , elektronik , Telekommunikationstechnologie , Maschinenbau , Bau und Architektur , juristische Übersetzung , Zivilrecht , Scheidungsrecht , Anerkennung und Vollstreckung Recht , Internationales Recht , Eigentumsrecht , Gesellschaftsrecht , Steuer-und Versicherungsrecht, Vertragsübersetzung, Kaufvertrag, Mietvertrag, Kaufhaus-und Ladenmietvertrag, Immobilienleasingvertrag, Finanzleasingvertrag, Leasingvertrag, Garantievertrag, Kreditvertrag , Spendenvertrag , geschäftsvisionsvertrag , geschäftsverfolgungsvertrag , Verkaufsvertrag, Forderungsverkauf / Factoring-Vertrag, Marketing-Konzessionsvertrag /Franchising-Vertrag, Verkaufsvertrag, Dienstleistungsvertrag , Vollmacht-Übersetzung , Vollmacht-Vertrag , Vollmacht – Vertrag , Tramp-Swap-Vertrag , Treuhandvertrag (befristete Verwahrung) , Karz – /Kompromissvertrag , Werk – /Ausschlussvertrag, Treuhandvertrag , Sicherheiten/Bürgschaftsvertrag , nicht gesetzlich geregelte private Verträge , gemischte und gemeinsame Verträge , Kommerzielle offizielle Übersetzungen , Handelsdokumente , Verträge , bankbezogene Dokumente , gebotsdokumente , Finanztransaktionen , internationale Verpflichtungen, Ausschreibungen , machbarkeitsberichte , Berichte , Cashflow-Tabellen , Sitzungsprotokolle , Forschung, Finanz-und wirtschaftsübersetzungen , Kommerzielle – Offizielle Übersetzungen , medizinische / medizinische Übersetzungen , Übersetzungen von Fachliteratur aus den Bereichen Medizin , Pharmazie , Veterinärmedizin , Medizintechnik , medizinische Berichte , medizinische Berichte , biomedizinische Übersetzungen , gynäkologische Übersetzungen , mikrobiologische Übersetzungen , medizinische Bücher , Artikel , Broschüren , Laborergebnisse , Labortests , Diagnoseberichte , medizinische Befunde , Gesundheitsorganisationen , Übersetzung von Forschungsberichten , Übersetzung von Prospekten , Übersetzung von gesundheitsdokumenten , Übersetzung von Kieferorthopädie , Übersetzung von medizinischer Literatur , Radiologie-Untersuchungsbericht, op-Bericht, Epikrise-Bericht, patentzertifikat für medizinische Produkte, Übersetzung von akademischen typdokumenten ,

Sworn translation Sworn Translation , sworn translation , Certified translation, German language Translator , German Turkish translation jobs , translation, online translation translation dictionary German-Turkish translation translation translation translation translation translation translation bureau , translation , translation services , professional translation , translation services , interpreter services , translation office, translation office-translation office-translation , translation methods Methods of translation types , translation types and translation , translation Consular Reliable translation services , Professional Arabic translation , translation, online translation the most affordable price , Reliable Translation , a reliable Translator , translation high school diploma , Business Conditional Translation , Apostille Translation , Diploma translation , marriage certificate Translation , standups , Emergency Translation , License, document translation , Translation criminal record , birth certificate Translation , translation of a court order , the expert report of the translation , marriage certificate Translation , industrial, technical Translation , legal document translation , Translation resume and CV , graduate Translation , Notarized document translation , patent translation , divorce decree Translation , Translation of Death Certificates , Translation of Inherited Documents ,
Apostilli German divorce decisions (Scheidungsbeschluss) , Apostilli Guardianship decisions (Betreuungsbeschluss) , German ID (Personalausweis), birth certificate (Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtenregister) residence certificate (Erweiterte Meldebescheinigung gem. § 18 Abs.1 – 2 BMG), German High school diplomacy (Abiturzeugnis), Higher Education Institution YÖKte high school diplomas (Diplom- Bachelor- Master-named urkuya) to promote it , for you will depend on transcripts (Leistungsubersicht / Notenspiegel/ Diploma Supplement, the translation of OCT) , a high school Diplomacy, SSPC result documents (OSYs / YGS / WGS / LYS) Transcript, a certificate of student status , E-from the State Certificate of graduation , certificate of lifelong learning , +ISAT international student enrollment and cancellation of Registration Certificate , Secondary School report cards and tuition Status / Transcript documents , 3201, according to the law by borrowing from abroad, pension documents, the ruler of accrual , bank account statement, Bank Statement , legal translation , legal translation in the field of , The translation of court decisions , and the consulate notarization and Apostille annotation from the translaters the process of obtaining a divorce decree document translation , translation of expert reports , visa documents translation , medical translation , translation of military discharge certificate , documents, certificates, deeds, work experience documents translations , translation of general texts , product presentations , business correspondence , annual financial statements, the translation of General texts , translation of technical literature and technical texts , Documents, press releases , letters, and translation of the writings cover , CV (CV) , job reference letters and files , translation, marketing texts, brochures , magazines and catalogues translation , manual translation , manual and operating handbooks , Doctoral, master’s and Bachelor’s theses translations , presentations , articles and publications , translation of general terms and conditions , guidelines , diplomas , press releases , translations , government incentives and support, translation, EU projects , translations, and translations related to Company Law , the articles of Association of translation , the translation of the articles of incorporation of the company , the translation of the Decision of the board of directors , Shareholders Agreement Translation, Confidentiality Agreement Translation, Company Balance Sheet Translation, Activity Document Translation, Income Statement Translation, Cash Flow Statement Translation, License Documents Translation, Scholar – Translation of sale contracts , tax returns , translation of the translation of the Register of the room , tax registration certificate Translation , jewelery , Littlehampton , translation of a distributorship agreement , Maritime Transport Agreement , a translation of the EIA report , micros companies , the translation of the statement of account the bank , Dump Translation , Reference request letter degree in translation , the title of the translation of a loan agreement translation , beer glassware , the translation of documents, customs , insurance agents , receipes , marketing pronounciation , The translation of tender documents and specifications , conversation starters , ATA Carnet Translation , the translation of the TIR Carnet , English tanslator , bank account Translation Wallet , license agreements , activity table , and the report of the bill of lading translation , jewelery , commercial documents , Customs , Import , Export translation of Tir Carnet ATA Carnet in relation to your operations , foreign trade , customs procedures , certificate of origin translation , translation of financial reports and balance sheets , Contracts, covenants , contracts, patents , leases , scholar, translation of contracts and business contracts , Translation of commercial correspondence , Business visa, translation of documents , warranty certificate Translation , the translation of the lease contract , trade, indicating the current status of the translation (Handelsregisterauszug) , Commercial Registry Gazette Translation , patent translation , translation of documents Insurance , the Portuguese , Railways , aviation , translations of Motor Vehicle Technology , Electrical , Electronic , Telecommunication Technology , machinery manufacturing , construction and architecture , legal translation , civil law , divorce law , recognition and enforcement of law , international law , property law , corporate law , tax law and insurance law , Contract Translation , sales contracts , lease agreements , rental agreements and commercial space, Shop , real estate, leases , financial leases , leasing agreement , the guarantee agreement , the loan agreement , forgiveness , contract, business vision, contract , scheduling agreement , Salesmanship agreement , Receivables purchase / agreement, Factoring , Marketing, concession /Franchise agreement , to release to the Purchase contract , service contract , chickens, power of attorney , Agreement , power of Attorney Agreement , Barter-swap , Roommate agreement (using for temporary safekeeping) , loan/loan agreement , Trace/Exception Agreement, Escrow/enrollment agreement , the guarantee/Surety contracts , private contracts duzenlenmemis laws , hash, and composite contracts , commercial, official translations , business documents , contracts , banking-related documents , bid documents , financial transactions , international commitments, contracts , feasibility reports , cash flow statements , Meeting Minutes , research , translations of Finance and economics , Commercial – Official translations , Medical / Medical translations , Medicine , Pharmacy , Veterinary Medicine , medical technology, translation of technical literature in the fields of the medical report translation , dentistry, translation , Biomedical Translation , translation gynecology , microbiology translation , medical books , articles , brochures, translation , analysis the result of translation , laboratory test results , translation, translation of diagnostic reports , medical translation , finding a health care provider of translation of the promotional brochures , Research reports, translation , translation of the prospectus , medical document translation , orthodontics translation , translation of medical literature , radiology examination report, surgery report, epicrisis report, patent certificate of medical products, translation of academic type documents ,

Beëdigde vertaling beëdigde vertaling, beëdigde vertaling, beëdigde vertaling , Duits Vertaler, Duits Turks vertaling jobs, vertaling, online Vertaling woordenboek Duits-Turks Vertaling Vertaling Vertaling Vertaling vertaalbureau, vertaling, vertaaldiensten, professionele vertaling , vertaaldiensten , tolkdiensten, vertaalbureau, vertaalbureau-vertaalbureau-vertaling, vertaalmethoden methoden van de soorten vertaling , soorten vertaling en Vertaling, Vertaling consulaire betrouwbare vertaaldiensten , Professionele arabische vertaling , vertalen, online vertalen de meest betaalbare prijs , Betrouwbare Vertaling , een betrouwbare Vertaler , vertaling, high school diploma , Business Voorwaardelijke Vertaling , Apostille Vertaling , Diploma vertaling , huwelijksakte Vertaling , standups , Dringende Vertaling , Licentie, document translation , Vertaling uit het strafregister , geboorteakte Vertaling , de vertaling van een bevel van een rechtbank , het rapport van de expert van de vertaling , huwelijksakte Vertaling , industriële, technische Vertalingen , juridische vertalingen , Vertaal cv en CV , graduate Vertaling Notariële akte vertaling , octrooi-vertaling , echtscheiding Vertaling , Vertaling van overlijdensakten, vertaling van geërfde documenten ,
Apostilli Duitse echtscheidingsbesluiten ( Scheidungsbeschluss) , Apostilli Voogdijbeslissingen (Betreuungsbeschluss), Duitse ID (Personalausweis), geboorteakte (Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtenregister) woonplaatsverklaring (Erweiterte Meldebescheinigung gem. § 18 Abs.1-2 BMG), Duitse middelbare school diplomatie (Abiturzeugnis), instelling voor Hoger Onderwijs yökte high school diploma ‘s (Diplom – Bachelor- Master-naam urkuya) om het te promoten , voor u zal afhangen van afschriften (Leistungsubersicht / Notenspiegel/ Diploma Supplement toe, de vertaling van OKT) , een middelbare school Diplomatie, SSPC resultaat documenten (OSYs / YGS / WGS / LYS) Transcript, een certificaat van het studentenstatuut , E-van de Staat Certificaat van diploma , certificaat van een leven lang leren , +ISAT internationale student inschrijving en annulering van de Inschrijving , op de Middelbare School verslag kaarten en collegegeld Status / Transcript-documenten , 3201, volgens de wet door het lenen van het buitenland, pensioen documenten, de heerser van opbouw , bankrekening-en verliesrekening, bankafschrift , juridische vertaling , juridische vertaling in het gebied van , De vertaling van rechterlijke beslissingen, en het consulaat notarisatie en Apostille annotatie van de translators het proces van het verkrijgen van een echtscheidingsdecreet document vertaling, Vertaling van deskundigenverslagen, visa documenten vertaling, medische vertaling, Vertaling van militaire kwijting certificaat, documenten, certificaten, akten, werkervaring documenten vertalingen, vertaling van algemene teksten, productpresentaties, zakelijke correspondentie, jaarlijkse financiële overzichten, de vertaling van algemene teksten, vertaling van technische literatuur en technische teksten, documenten , persberichten, brieven, en vertaling van de geschriften dekking , CV (CV) , job referentie brieven en bestanden , vertaling, marketing teksten, brochures , magazines en catalogi vertaling , manual translation , handleiding en operationele handboeken , Doctoraal, master-en Bachelor-scripties vertalingen , presentaties , artikelen en publicaties , de vertaling van de algemene voorwaarden , richtlijnen , diploma ‘ s , persberichten , vertalingen , overheid stimulansen en ondersteuning, vertaling, EU-projecten , vertalingen en vertalingen met betrekking tot het vennootschapsrecht , de statuten van de vertaling , de vertaling van de statuten van de vennootschap , de vertaling van de Beslissing van de raad van bestuur , Aandeelhoudersovereenkomst Vertaling, Geheimhoudingsovereenkomst Vertaling, Bedrijfsbalansvertaling, Activiteitsdocument Vertaling, Resultatenrekening Vertaling, Kasstroomoverzicht Vertaling, Licentiedocumenten Vertaling, Geleerde – Vertaling van verkoopcontracten, belastingaangiften, vertaling van de vertaling van het register van de kamer, vertaling van het belastingregistratiecertificaat , Sieraden , Littlehampton, vertaling van een distributieovereenkomst, Zeevervoerovereenkomst , een vertaling van het MEB-rapport, Micros-bedrijven, de vertaling van de rekeningafschrift van de bank, Dump vertaling, Referentieverzoek brief graad in Vertaling, de titel van de vertaling van een leningovereenkomst vertaling, bierglaswerk, de vertaling van documenten, douane, verzekeringsagenten, recepten, marketing uitspraak , De vertaling van het bestek en de specificaties gesprek te beginnen , ATA-Carnet Vertaling , de vertaling van het Carnet TIR , engels tanslator , bankrekening Vertaling Portemonnee , licentie-overeenkomsten , activiteiten tafel , en het rapport van het cognossement vertaling , sieraden , commerciële documenten , Douane , Import , Export vertaling van de Tir-Carnet ATA-Carnet in verband met uw activiteiten , buitenlandse handel , douane procedures , certificaat van oorsprong vertaling , de vertaling van de financiële rapporten en balansen , Contracten, convenanten , contracten, patenten en octrooien , leases , geleerde, de vertaling van contracten en zakelijke contracten , Vertaling van commerciële correspondentie, Business visum, vertaling van documenten, garantie certificaat Vertaling, de vertaling van de huurovereenkomst, handel, met vermelding van de huidige status van de vertaling ( Handelsregisterauszug), Handelsregister Gazette vertaling, patent vertaling, Vertaling van documenten verzekering, de Portugese, spoorwegen, luchtvaart, vertalingen van auto – technologie, elektrische , elektronische, telecommunicatie-technologie, machines productie, bouw en architectuur, juridische vertaling, burgerlijk recht , echtscheidingsrecht, erkenning en handhaving van de wet, internationaal recht, eigendomsrecht, vennootschapsrecht , belastingrecht en verzekeringsrecht, Contractvertaling, verkoopcontracten, leaseovereenkomsten, huurovereenkomsten en commerciële ruimte, Winkel, onroerend goed, leaseovereenkomsten, financiële leaseovereenkomsten, leaseovereenkomst, de garantieovereenkomst, de leningovereenkomst, vergeving, contract, bedrijfsvisie, contract, schedulingovereenkomst, Verkoopmanschapovereenkomst, de aankoop van vorderingen/ overeenkomst , Factoring, Marketing, concessie / franchiseovereenkomst, vrij te geven aan het koopcontract, servicecontract, kippen, volmacht, overeenkomst , volmachtovereenkomst, ruilhandel , Huisgenoot overeenkomst (gebruik voor tijdelijke bewaring) , lening/lening , Trace/Uitzondering Overeenkomst, Escrow/inschrijving overeenkomst , de garantie/Zekerheid contracten , private contracten duzenlenmemis wetten , hash, en composiet contracten , commerciële, officiële vertalingen , zakelijke documenten , contracten , bank-gerelateerde documenten , bod documenten , financiële transacties , de internationale verbintenissen, contracten , haalbaarheid verslagen , cash flow statements , Notulen , onderzoek , vertalingen van Financiën en economie , Commerciële – Officiële vertalingen , Medische / Medische vertalingen , Geneeskunde , Farmacie , Diergeneeskunde , medische technologie, de vertaling van technische literatuur op het gebied van het medisch rapport vertaling , tandheelkunde, vertaling , Medische Vertaling , vertaling gynaecologie , microbiologie vertaling , medische boeken , artikelen , brochures, vertaling , analyse het resultaat van de vertaling , de testresultaten , de vertaling, de vertaling van diagnostische rapporten , medische vertalingen , het vinden van een zorgverlener van de vertaling van de promotionele brochures , onderzoeksrapporten, de vertaling , de vertaling van het prospectus , medische vertalingen , orthodontie vertaling , de vertaling van de medische literatuur , radiologie onderzoeksrapport, heelkunde rapport, epicrisis rapport, patent certificaat van medische producten, vertaling van academische documenten ,

Traduction assermentée Traduction assermentée, traduction assermentée, Traduction certifiée, Traducteur de langue allemande, Emplois de traduction en allemand turc, traduction, traduction en ligne dictionnaire de traduction Traduction allemande – turque traduction traduction traduction bureau de traduction, traduction, services de traduction, traduction professionnelle, services de traduction, services d’interprète, bureau de traduction, bureau de traduction – bureau de traduction – traduction, méthodes de traduction Méthodes de types de traduction, types de traduction et traduction, traduction services de traduction fiables consulaires , Traduction arabe professionnelle, Traduction, Traduction en ligne le prix le plus abordable, Traduction fiable, un Traducteur fiable, traduction diplôme d’études secondaires, Traduction conditionnelle d’affaires, Traduction d’Apostille, Traduction de diplôme, Traduction de certificat de mariage, standups, Traduction d’urgence, Licence, traduction de documents, Traduction de casier judiciaire, traduction de certificat de naissance, traduction d’une ordonnance du tribunal, le rapport d’expert de la traduction, traduction de certificat de mariage, traduction industrielle, technique, traduction de documents juridiques, Traduction de CV et CV, traduction d’études supérieures, traduction de documents notariés, traduction de brevets, traduction de décret de divorce , Traduction des Certificats de Décès, Traduction des Documents Hérités ,
Apostilli décisions de divorce allemandes (Scheidungsbeschluss), Apostilli Décisions de tutelle (Betreuungsbeschluss), Carte d’identité allemande (Personalausweis), certificat de naissance (Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtenregister) certificat de résidence (Erweiterte Meldebescheinigung gem. § 18 Abs.1 – 2 BMG), La diplomatie du lycée allemand (Abiturzeugnis), Les diplômes de l’Établissement d’Enseignement supérieur YÖKte high school (Diplom-Bachelor- Pour le promouvoir, car vous dépendrez des relevés de notes (Leistungsubersicht / Notenspiegel / Supplément au diplôme, la traduction de l’OCT), d’une diplomatie du lycée, des documents de résultats de la SSPC (OSYs / YGS / WGS / LYS), d’un certificat de statut d’étudiant, E-du Certificat d’État d’obtention du diplôme, certificat d’apprentissage tout au long de la vie, + Inscription des étudiants internationaux ISAT et annulation du certificat d’inscription, bulletins d’études secondaires et documents de Statut de scolarité / Relevé de notes, 3201, conformément à la loi en empruntant de l’étranger , documents de pension, la règle de la comptabilité d’exercice, relevé de compte bancaire, Relevé bancaire, traduction juridique, traduction juridique dans le domaine de , La traduction des décisions de justice et la notarisation du consulat et l’annotation d’apostille des traducteurs le processus d’obtention d’un document de décision de divorce traduction, traduction des rapports d’experts, traduction des documents de visa, traduction médicale, traduction du certificat de décharge militaire, documents, certificats, actes, documents d’expérienceprofessionnelle traductions, traduction des textes généraux, présentations de produits, correspondance commerciale, états financiers annuels, traduction des textes généraux, traduction de la littérature technique et des textes techniques, Documents, communiqués de presse, lettres et traduction des écrits couvrent , CV (CV), lettres et dossiers de référence d’emploi, traduction, textes marketing, brochures, magazines et catalogues traduction, traduction manuelle, manuels et manuels d’exploitation, Traductions de thèses de doctorat, de maîtrise et de licence, présentations, articles et publications, traduction des conditions générales, directives, diplômes, communiqués de presse, traductions, incitations et aides gouvernementales, traduction, projets européens, traductions et traductions liées au droit des sociétés, les statuts de la traduction, la traduction des statuts constitutifs de la société, la traduction de la décision du conseil d’administration , Traduction Du Pacte d’Actionnaires, Traduction Du Contrat de Confidentialité, Traduction Du Bilan de L’Entreprise, Traduction De Documents D’Activité, Traduction du Compte de Résultat, Traduction du Tableau des Flux de Trésorerie, Traduction de Documents de Licence, Scholar – Traduction des contrats de vente, déclarations fiscales, traduction de la traduction du Registre de la salle, traduction du certificat d’enregistrement fiscal, bijoux, Littlehampton, traduction d’un contrat de distribution, Accord de transport maritime, une traduction du rapport d’EIE, sociétés micros, la traduction du relevé de compte de la banque, Traduction Dump, Lettre de demande de référence diplôme en traduction, le titre de la traduction d’un contrat de prêt traduction, verrerie à bière, la traduction de documents, douanes, agents d’assurance, reçus, prononciation marketing , La traduction des documents d’appel d’offres et des spécifications, démarreurs de conversation, traduction du Carnet ATA, traduction du Carnet TIR, tanslator anglais, portefeuille de traduction de compte bancaire, contrats de licence, tableau d’activité et rapport du connaissement traduction, bijoux, documents commerciaux, Douanes, Importation, Exportation du Carnet Tir Carnet ATA en relation avec vos opérations, commerce extérieur, procédures douanières, traduction du certificat d’origine, traduction des rapports financiers et des bilans, Contrats, conventions, contrats, brevets, baux, érudit, traduction des contrats et des contrats commerciaux , Traduction de correspondance commerciale, Visa d’affaires, traduction de documents, traduction de certificat de garantie, traduction du contrat de location, commerce, indiquant l’état actuel de la traduction (Handelsregisterauszug), Traduction de la Gazette du Registre du commerce, traduction de brevets, traduction de documents Assurance, Portugais, Chemins de fer, aviation, traductions de la Technologie des véhicules à moteur, de l’électricité, de l’électronique, de la Technologie des télécommunications, de la fabrication de machines, de la construction et de l’architecture, traduction juridique, droit civil, droit du divorce, reconnaissance et exécution de la loi, droit international, droit des biens, droit des sociétés , droit fiscal et droit des assurances, Traduction de contrats, contrats de vente, contrats de location, contrats de location et espace commercial, Boutique, immobilier, baux, baux financiers, contrat de location, le contrat de garantie, le contrat de prêt, pardon, contrat, vision d’entreprise, contrat, contrat de planification, Contrat de vente, Achat / contrat de créances, Affacturage, Marketing, contrat de concession / Franchise, à libérer au contrat d’achat, contrat de service, poulets, procuration, Accord, contrat de procuration, Troc-swap , Contrat de colocation (utilisation pour la garde temporaire), contrat de prêt / prêt, Contrat de trace / Exception, contrat d’entiercement / d’inscription, contrats de garantie / caution, contrats privés lois duzenlenmemis, contrats de hachage et contrats composites, commercial, traductions officielles, documents commerciaux, contrats, documents bancaires, documents d’offre, transactions financières, engagements internationaux, contrats, rapports de faisabilité, états de trésorerie, procès-verbaux de réunion, recherche, traductions de finances et d’économie, contrats commerciaux – Traductions officielles, Traductions médicales / médicales, Médecine, Pharmacie, Médecine vétérinaire, technologie médicale, traduction de la littérature technique dans les domaines de la traduction du rapport médical, dentisterie, traduction, Traduction biomédicale, traduction gynécologie, traduction de microbiologie, livres médicaux, articles, brochures, traduction, analyse du résultat de la traduction, résultats des tests de laboratoire, traduction, traduction des rapports de diagnostic, traduction médicale, trouver un fournisseur de soins de santé de la traduction des brochures promotionnelles, Rapports de recherche, traduction, traduction du prospectus, traduction de documents médicaux, traduction d’orthodontie, traduction de la littérature médicale , rapport d’examen de radiologie, rapport de chirurgie, rapport d’épicrisis, certificat de brevet de produits médicaux, traduction de documents de type académique ,

Присяжный перевод , Присяжный переводчик , Присяжный перевод , дипломированный немецкий переводчик перевод , турецкий немецкий перевод, перевод, переводчик онлайн , перевод присяжного переводчика, переводчик , перевод, переводчик, бюро , перевод присяжного переводчика, перевод немецкий турецкий перевод, перевод , перевод услуги , Перевод присяжного переводчика Услуги , Услуги переводчика , перевод в офис , перевод в офис , перевод в офис , в переводе методы , методы перевода , Перевод сорта , перевода, разновидности перевода и перевод , консульство перевод , надежный переводчик перевод , Профессиональный перевод переводчика , перевод по лучшей цене , Надежный перевод , надежный переводчик , Перевод диплома средней школы , условный перевод работы , Перевод апостиля , Перевод диплома , Перевод свидетельства о браке , Перевод свидетельства о гражданстве , Срочный перевод , Перевод водительских прав , перевод судебной экспертизы , Перевод свидетельства о рождении , Перевод судебного решения , Перевод отчета эксперта , Перевод свидетельства о браке , Промышленный технический перевод , Перевод юридических документов , перевод резюме и резюме , Магистерский перевод , Нотариальный перевод , Патентный перевод , Перевод решения о разводе , Перевод свидетельств о смерти , перевод документов о наследстве ,
Апостольские немецкие решения о разводе (Scheidungsbeschluss) , Апостольские постановления о опекунстве (Betreuungsbeschluss) , немецкое удостоверение личности (Personalausweis), свидетельство о рождении (Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtenregister) , Свидетельство о проживании (Erweiterte Meldebescheinigung gem. § 18 Абс.1 – 2 БМГ), дипломы Высшей школы Германии (Абитурзеугнис) , дипломы высшего образования (Диплом- Бакалавр- Мастер-Urku удобно), чтобы представить , от этого зависит Примечание дамп (Leistungsubersicht / Notenspiegel/ Diploma Supplement окт переводы) , средней школы дипломатии, SSPC результате документы (OSYS / SDK / YKS / LYS) Transcript, состояние документов, ученик , E-выпускной сертификат от государства , жизнь круглый год на обучение-документ , +ISAT Международный ученик и записи на удаление-документ , средних показателей и состояния обучения / Transcript документа , в соответствии с законом № 3201 с заимствования зарубежных документы на пенсию, начисление линейки , выписка с банковского счета, квитанция банка , юридические переводы , переводы в области права , Перевод судебных решений , в разводе перевод из консульства и импорта и нотариальное заверение апостиль комментарии операций приема , разводе, перевод документов , перевод, заключение эксперта , визы, перевод документов , перевод медицинского заключения , демобилизованных военнослужащих перевод документов , документы, сертификаты, документы, бизнес-опыт, переводы документов , перевод общих текстов , презентаций , бизнес-переписка , ежегодный перевод финансовой отчетности , общие тексты , технические тексты и перевод технической литературы , документов, использование пресс-релизов , писем и крышка писаний перевод , Альтруисты (РЕЗЮМЕ) , перевод писем и файлов заявок на работу , Тексты маркетинговых и рекламных материалов, брошюры , журналы и каталоги , Перевод учебных пособий , руководства и руководства по эксплуатации , перевод кандидатских, магистерских и магистерских диссертаций , Перевод презентаций , статей и публикаций , Общие условия и условия , перевод заявлений , дипломов , пресс-релизов , Перевод государственного выравнивания и поддержки , Перевод проектов ЕС , Перевод корпоративного права , Перевод словаря , Перевод основного словаря компании , Перевод правления , Перевод договора акционеров , Перевод договора о конфиденциальности , Перевод корпоративного биллинга , Перевод свидетельства о деятельности , Перевод отчета о прибылях и убытках , Перевод отчета о движении денежных средств , Перевод лицензионных документов , Алим – Договор купли продажи перевод , перевод налоговой декларации , регистрационный номер записи переводы , налоговые плиты перевод , счет перевода , представительства, перевод договора , перевод дистрибьюторское соглашение , Договор морской транспорт , перевод , Отчет по ОВОС, в административной спецификации перевод , перевод выписки , Банк Dump перевод , ссылка на перевод спроса пост , списка переводы , доверенность, перевод , кредитные соглашения, перевод , строительство, перевод договора , перевод таможенных документов , страховой полис, перевод , дилерский договор переводы , маркетинг перевод договора , Тендерной документации и спецификация перевод , аккредитив перевод , ATA перевод показателей , книжка МДП перевод технической спецификации перевод , банковский счет Cuzdani перевод , контракты, лицензии , деятельности таблица и отчет , коносамент перевод , счет перевода , коммерческих документах , таможня , экспорт , импорт обработки ваших отношений ATA МДП , книжка МДП перевод , внешней торговли , таможенные операции в груди , если сертификат о происхождении переводы , финансовые отчеты и балансы, которые, перевод , контракты, заключения договора , в контракт, патенты , договоры аренды , ученый, договоры, контракты и бизнес-переводы , Перевод коммерческих документов , Перевод документов на коммерческую визу , Перевод гарантийных документов , Перевод договоров аренды , Перевод образцов торгового реестра (Handelsregisterauszug) , Перевод газет коммерческого реестра , Перевод патентных заявок , Перевод страховых документов , Перевод подписей , Перевод железных дорог , авиации , автотранспортных технологий , электричества , электроники , телекоммуникационных технологий , машиностроения , строительства и архитектуры , Юридический перевод , Гражданское право , закон о расторжении , Закон о признании и признании , международное право , имущественное право , корпоративное право , налоговое право и страховое право , Перевод , Договор купли-продажи , Договор аренды , Договор аренды коммерческих помещений и магазинов , Договор аренды недвижимости , Договор лизинга , Договор лизинга , Договор гарантии , Договор займа , Договор купли-продажи , Договор бизнес-наблюдения , Договор купли-продажи , Договор купли-продажи / факторинга дебиторской задолженности , Договор маркетинговой концессии /франчайзинга , Договор купли-продажи , Договор обслуживания , Перевод доверенности , Договор доверенности , Договор доверенности , Договор купли-продажи , Договор о правах , Договор о выгодных сделках , Договор о работе/исключении, Договор о доверительном управлении , Договоры залога/залога , Специальные договоры, не регламентированные законом , Смешанные и даже договоры , Коммерческие официальные переводы , коммерческие документы , контракты , банковские документы , документы , финансовые операции , международные обязательства, тендеры , возможности , отчеты , отчеты о движении денежных средств , протоколы заседаний , исследования , финансовые и экономические переводы , Коммерческий – Официальный перевод , медицинский / медицинский перевод , Медицина , Фармацевтика , Ветеринария , медицинские технологии в области перевода технической литературы , перевод медицинский отчет , стоматологии перевод , биомедицинских перевод , гинекологии перевод , перевод микробиологии , Медицинская книга , статья , брошюра перевод , перевод результатов анализа , результаты лабораторных испытаний, перевод , отчет диагностики их перевод , медицинский вывод перевод , медицинских организаций, введение брошюра перевод , перевод научных докладов , проспект перевод , перевод по здоровью , ортодонтии , перевод медицинской литературы, перевод , отчет о радиологическом обследовании , отчет об операции , отчет об эпикризе , свидетельство о выдаче патентов на медицинские изделия , перевод документов академического типа ,

Berlin , Hamburg , Münih , Köln , Frankfurt , Stuttgart , Düsseldorf , Leipzig , Dortmund , Essen , Bremen , Dresden , Hannover , Nürnberg, Duisburg , Bochum , Wuppertal , Bielefeld , Bonn , Muenster , Karlsruhe , Mannheim , Augsburg, Wiesbaden , Moenchengladbach , Gelsenkirchen, Brunswick , Aachen , Kiel , Chemnitz , Halle, Magdeburg , Freiburg , Krefeld , Mainz , Luebeck, Erfurt , Oberhausen , Rostock , Kassel , Hagen , Saarbruecken , Potsdam , Hamm , Ludwigshafen , Muelheim , Oldenburg , Osbergkusbrueck , Hedel , Levidel , Darmstadt , Solingen, Herne , Neuss , Regensburg , Paderborn , Ingolstadt , Offenbach , Fuerth , Wuerzburg , Ulm, Heilbronn, Pforzheim, Wolfsburg , Goettingen , Bottrop , Reutlingen , Koblenz , Bremerhaven , Erlangen , Bergisch-Gladbach , Trier , Recklinghaus , Recklinghaus Remscheid , Salzgitter , Moers , Siegen , Hildesheim , Guetersloh , Kaiserslautern , Dueren, Luenen , Marl , Gladbeck , Dorsten , Castrop-Rauxel , Aalen , Wesel , Ahlen , Bergk amin , Soest , Loehne , Wuerselen , Kamp-Lintfort , Gevelsberg

Berlijn, Hamburg, München, Keulen, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Hannover, Neurenberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Münster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Moenchengladbach, Gelsenkirchen, Brunswick, Aken, Kiel, Chemnitz, Halle, Magdeburg, Freiburg, Krefeld, Mainz, Lübeck, Erfurt, Oberhausen, Rostock, Kassel, Hagen, Saarbrücken, Potsdam, Hamm, Ludwigshafen, Muelheim, Oldenburg, Osbergkusbrueck, Hedel, Levidel, Darmstadt, Solingen, Herne, Neuss, Regensburg, Paderborn, Ingolstadt, Offenbach, Fuerth, Würzburg, Ulm, Heilbronn, Pforzheim, Wolfsburg, Goettingen, Bottrop, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Erlangen, Bergisch-Gladbach, Trier, Recklinghaus Remlinghaus, Recklinghaus , Salzgitter, Moers, Siegen, Hildesheim, Guetersloh, Kaiserslautern, Dueren, Luenen, Mergel, Gladbeck, Dorsten, Castrop-Rauxel, Aalen, Wesel, Ahlen, Bergk amin, Soest, L Oehne, Wuerselen, Kamp-Lintfort, Gevelsberg

Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Дортмунд, Эссен, Бремен, Дрезден, Ганновер, Нюрнберг, Дуйсбург, Бохум, Вупперталь, Билефельд, Бонн, Мюнстер, Карлсруэ, Мангейм, Аугсбург, Висбаден, Менхенгладбах, Гельзенкирхен, Брауншвейг, Ахен, Киль, Хемниц, Галле, Магдебург, Фрайбург, Крефельд, Майнц, Любек, Эрфурт, Оберхаузен, Росток, Кассель, Хаген, Саарбрюккен, Потсдам, Хамм, Людвигсхафен, Мюльхайм, Ольденбург, Осбергкусбрюк, Хедель, Левидель, Дармштадт, Золинген, Херн, Нойс, Регенсбург, Падерборн, Ингольштадт, Оффенбах, Фюрт, Вюрцбург, Ульм, Хайльбронн, Пфорцхайм, Вольфсбург, Геттинген, Ботроп, Ройтлинген, Кобленц, Бремерхафен, Эрланген, Бергиш-Гладбах, Трир, Реклингхаус, Реклингхаус Ремшайд , Зальцгиттер, Мёрс, Зиген, Хильдесхайм, Гютерсло, Кайзерслаутерн, Дюрен, Люнен, Марль, Гладбек, Дорстен, Кастроп-Рауксель, Аален, Везель, Ален, Берк-амин, Зост, Л. Эне, Вюрселен, Камп-Линтфорт, Гевельсберг

Berlin, Hamburg, Munich, Cologne, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Hanover, Nuremberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesglabaden, Moen Gelsenkirchen, Brunswick, Aachen, Kiel, Chemnitz, Halle, Magdeburg, Freiburg, Krefeld, Mainz, Luebeck, Erfurt, Oberhausen, Rostock, Kassel, Hagen, Saarbruecken, Potsdam, Hamm, Ludwigshafen, Muelheim, Oldenburg, Osbergkusbrüel Levidel, Soling , Herne, Neuss, Regensburg, Paderborn, Ingolstadt, Offenbach, Fuerth, Wuerzburg, Ulm, Heilbronn, Pforzheim, Wolfsburg, Goettingen, Bottrop, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Erlangen, Bergisch-Gladbach, Trier, Recklinghaus, Salzling, Trier, Recklinghaus, Trier , Moers, Siegen, Hildesheim, Guetersloh, Kaiserslautern, Dueren, Luenen, Marl, Gladbeck, Dorsten, Castrop-Rauxel, Aalen, Wesel, Ahlen, Bergk amin, Soest, L Oehne, Wuerselen, Kamp-Lintfort, Gevelsberg

© 2021 Yeminlitercüme.com Tüm Hakları Saklıdır.Alle Rechte vorbehalten.

Site Tasarımı Webdizaynpro.com Tarafından Yapılmıştır

tr Türkçe
X